Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.KTF.MIKRO.SI.TTZTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia żywności
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ważniejszymi grupami drobnoustrojów zasiedlających środowiska naturalne, skażeniami mikrobiologicznymi występującymi w surowcach, produktach spożywczych oraz przetwórstwie żywności i gastronomii, jak również z podstawowymi zatruciami pokarmowymi wywołanymi przez drobnoustroje, technikami utrwalania żywności i ochrony przed skażeniami.

Pełny opis:

Ogólna charakterystyka przedmiotu, mikrobiologia środowisk naturalnych, mikrobiologia przemysłowa, techniczna i żywności, mikrobiologia prognostyczna, wstępna charakterystyka ważniejszych grup drobnoustrojów, skład chemiczny mikroorganizmów, użyteczność i szkodliwość drobnoustrojówWirusy i ich klasyfikacja, budowa i skład chemiczny, namnażanie, występowanie, przenoszenie i znaczenie wirusów

Bakterie, charakterystyka, systematyka, morfologia, budowa komórki, odżywianie i wzrost, przetrwalniki bakterii, dziedziczenie cech, występowanie i znaczenie bakterii

Grzyby, systematyka i charakterystyka grzybów, budowa i skład chemiczny komórki pleśni i drożdży, morfologia, namnażanie, odżywianie i rozprzestrzenianie, znaczenie grzybów

Wzrost drobnoustrojów, źródła energii, azotu, substancji mineralnych i biostymulatorów wzrostu, warunki hodowli różnych mikroorganizmów, fizjologia i fazy wzrostu, czynniki hamujące wzrost, przemiana materii u drobnoustrojów, lokalizacja enzymów, przemiany tlenowe i beztlenowe

Zatrucia pokarmowe wywołane przez drobnoustroje, zatrucia bakteryjne, przyczyny, drogi przenoszenia, objawy chorobowe, charakterystyka rodziny Enterobacteriaceae, rodzajów Escherichia, Salmonella, Shigella i inne, wibriozy, Listeria monocytogenes, czynniki etiologiczne Clostridium, Bacillus i Staphylococcus

Tworzenie przez mikroorganizmy różnych toksyn, mikotoksyny jako wtórne metabolity grzybów strzępkowych, środki ochronne przeciw toksynom, nitrozoaminy i aminy biogenne, choroby wirusowe przenoszone przez żywność, choroby wywołane przez pierwotniaki i pasożyty

Drobnoustroje w przetwórstwie żywności, podstawowe skażenia mikrobiologiczne surowców i produktów spożywczych oraz metody ich wykrywania, metody utrwalania żywności, mikrofiltracja, pasteryzacja i sterylizacja, oddziaływanie pH i ciśnienia, soli mineralnych, odwadnianie, chłodzenie, napromieniowanie, środki do konserwacji żywności i ich oddziaływanie, aspekty ekologiczne utrwalania żywności, stabilność biologiczna produktów, żywność modyfikowana genetycznie

Literatura:

1. Burbianka M., Pliszka A., Jaszczura E., Teisseyre T., Załęska H.: Mikrobiologia żywności. Mikrobiologiczne metody badania produktów żywnościowych, PZWL, Warszawa 1971.

2. Muller G.: Podstawy mikrobiologii żywności, WNT, Warszawa 1990.

3. Praca zbiorowa: Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej, Wyd. SGGW, Warszawa 1993.

4. Trojanowska K., Giebeel H., Gołębiowska B.: Mikrobiologia żywności, Wyd. AR, Poznań 1996.

5. Żakowska Z., Stobińska H.: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, Wyd. Politechniki, Łódź 2000.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)