Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw VI: Technologiczne podstawy przetwórstwa owoców i warzyw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F6.EL61.NI.TTZTX.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw VI: Technologiczne podstawy przetwórstwa owoców i warzyw
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę wykorzystania w przetwórstwie spożywczym surowców ogrodniczych. Omówione będą podstawowe technologie stosowane w przemyśle spożywczym, w których jako surowce podstawowe wykorzystywane są owoce i warzywa (zamrażanie, apertyzacja, kwaszenie, suszenie, produkcja koncentratów słodzonych oraz soków), w tym: ocena przydatności surowców do poszczególnych sposobów przetwarzania, czynności i parametry składające się na procesy technologiczne, kontrola produkcji i ocena produktu, charakterystyka maszyn i urządzeń.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Cele utrwalania i przetwarzania owoców i warzyw. Wymagania stawiane surowcom podstawowym i materiałom pomocniczym do przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Przygotowanie surowców podstawowych, owoców i warzyw, do procesów przetwórczych.

Zastosowanie zamrażalnictwa w przetwórstwie owoców i warzyw.

Technologie biologicznego utrwalania owoców i warzyw – kwaszarnictwo warzywne.

Technologie konserw apertyzowanych owocowych, warzywnych i grzybowych.

Technologia produkcji półprzetworów owocowych i warzywnych pulpy, przeciery, susze, koncentraty

Technologia wytwarzania słodzonych koncentratów owocowych - dżemów, marmolad i powideł.

Technologie produkcji soków owocowych i warzywnych.

Technologia zamrażania owoców i warzyw. Wpływ różnych czynników na jakość mrożonek – surowiec, obróbka wstępna, warunki składowania. Rodzaje mrożonek.

Technologia konserw pasteryzowanych i sterylizowanych z owoców i warzyw: kompoty, marynaty, warzywa sterylizowane. Bilans materiałowy i opakowania w produkcji konserw.

Warzywa kwaszone – parametry jakościowe i wady kiszonek. Susze owocowe i warzywne – metody suszenia, rodzaje suszy i parametry jakościowe.

Technologia i bilans materiałowy produkcji dżemów, marmolad i powideł.

Technologia produkcji soków owocowych i warzywnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jarczyk A., Berdowski W. 1999. Przetwórstwo owoców i warzyw. Cz. 1 i 2. WSiP Warszawa.

2. Jarczyk A., Płocharski W. 2010. Technologia produktów owocowych i warzywnych. Tom 1 i 2. WSE-H Skierniewice.

3. Berdowski J.B.1991. Obliczenia technologiczne w przetwórstwie owoców i warzyw. Stow. Inż. Techn. Przem. Spoż.

Literatura uzupełniająca:

1. Chuchlowa J., Jakubczyk T. Dodatki do żywności i materiały pomocnicze w przemyśle spożywczym. WSiP Warszawa. 1999.

2. Hui Y.I. (red.) Handbook of fruit and fruit processing. Willey-Blackwell, Hoboken, USA. 2008.

3. Świetlikowska K. (red). 2008. Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego. SGGW, Warszawa.

4. Czasopisma: Przemysł Spożywczy, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Żywność, Food Technology.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma ogólną wiedzę na temat roli i właściwości surowców podstawowych (owoców i warzyw) oraz surowców pomocniczych i pomagających w przetwarzaniu stosowanych w przetwórstwie owocowo-warzywnymi.

Wykazuje znajomość najważniejszych procesów technologicznych, w tym podstawowych maszyn i urządzeń, pozwalających utrwalać i przetwarzać owoce i warzywa w produkcji żywności.

Umiejętności

Dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk związanych z procesami przetwarzania żywności wpływającymi na produkcję i jakość żywności wytwarzanej z owoców i warzyw.

Posiada umiejętność opracowania założeń technologicznych podstawowych procesów technologicznych przetwarzania owoców i warzyw w zakresie doboru odpowiedniego surowca, przeprowadzenia bilansu surowców i materiałów, i doboru opakowań.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności z owoców i warzyw

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Ma niedostateczną wiedzę o surowcach ogrodniczych stosowanych w przetwórstwie owocowo-warzywnym i o właściwościach determinujących to wykorzystanie

Nie zna podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów stosowanych w przetwórstwie owoców i warzyw

Nie potrafi zidentyfikować i przeprowadzić analizy zjawisk wpływających na produkcję i jakość żywności wytwarzanej z owoców i warzyw

Nie posiada zdolności podejmowania standardowych działań z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik i technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw oraz technicznych działań inżynierskich związanych z przetwórstwem owoców i warzyw.

Nie ma świadomości znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności z owoców i warzyw

Na ocenę 3

Zna podstawowe surowce ogrodnicze stosowanych w przetwórstwie owocowo-warzywnym ale nie analizuje właściwościach determinujących to wykorzystanie

Zna podstawowe metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane w przetwórstwie owoców i warzyw

Umie zidentyfikować podstawowe zjawiska wpływających na produkcję i jakość żywności wytwarzanej z owoców i warzyw

Umie opracować proces technologiczny przetwarzania owoców i warzyw w zakresie zestawienia niezbędnych operacji i procesów jednostkowych, popełnia błędy w ich kompletności i uszeregowaniu

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności z owoców i warzyw ale nie uwzględnia ich w praktycznym działaniu

Na ocenę 4

Zna podstawowe surowce ogrodnicze stosowanych w przetwórstwie owocowo-warzywnym i analizuje właściwości determinujących to wykorzystanie

Wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów stosowanych w przetwórstwie owoców i warzyw, analizuje ich przydatność do określonych typów wyrobów.

Umie zidentyfikować i przeanalizować podstawowe zjawiska wpływających na produkcję i jakość żywności wytwarzanej z owoców i warzyw.

Umie opracować proces technologiczny przetwarzania owoców i warzyw w zakresie niezbędnych operacji i procesów jednostkowych bez błędów w ich kompletności i uszeregowaniu

Wie na czym polega społeczna, zawodowa i etyczna odpowiedzialności za produkcję żywności z owoców i warzyw i częściowo uwzględnia ją w swoich działaniach

Na ocenę 5

Zna podstawowe surowce ogrodnicze stosowanych w przetwórstwie owocowo-warzywnym, analizuje właściwości determinujących to wykorzystanie, proponuje stosowanie surowców o określonych cechach do odpowiednich sposobów przetwarzania

Wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów stosowanych w przetwórstwie owoców i warzyw, analizuje ich przydatność do określonych typów wyrobów, uzasadnia konieczność modyfikowania procesów wytwarzania w zależności od cech surowca i produktu.

Umie zidentyfikować i przeanalizować podstawowe zjawiska wpływających na produkcję i jakość żywności wytwarzanej z owoców i warzyw oraz wskazać sposoby zapobiegania zjawiskom niekorzystnym

Umie opracować proces technologiczny przetwarzania owoców i warzyw w zakresie niezbędnych operacji i procesów jednostkowych, wskazuje wpływ poszczególnych etapów na jakość produktu

Jest świadomy znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności z owoców i warzyw, przypisuje jej znaczącą wagę w wytwarzaniu żywności bezpiecznej, o należytej jakości

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębczyński
Prowadzący grup: Piotr Gębczyński, Krystyna Pogoń, Łukasz Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębczyński
Prowadzący grup: Piotr Gębczyński, Łukasz Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębczyński
Prowadzący grup: Piotr Gębczyński, Łukasz Skoczylas, Małgorzata Tabaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębczyński
Prowadzący grup: Piotr Gębczyński, Łukasz Skoczylas, Małgorzata Tabaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.