Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw IV: Produkcja olejów i tłuszczów stałych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F6.EL42.SI.TJBJY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw IV: Produkcja olejów i tłuszczów stałych
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Podział i charakterystyka tłuszczów jadalnych. Znaczenie tłuszczów w żywieniu człowieka. Rynek tłuszczów jadalnych w Polsce i na świecie. Czynniki wpływające na jakość tłuszczów jadalnych. Charakterystyka roślin oleistych jako surowców dla przemysłu tłuszczowego.

Ogólne zasady produkcji tłuszczów roślinnych. Produkcja olejów roślinnych. Tłoczenie i ekstrakcja tłuszczu z surowców oleistych

Charakterystyka jakości oliwy i czynniki wpływające na jej jakość. Zasady produkcji oliwy.

Rafinacja tłuszczów – metody rafinacji. Wpływ rafinacji na jakość tłuszczu.

Modyfikacje tłuszczów. Produkcja tłuszczów uwodornionych i przeestryfikowanych. Frakcjonowanie tłuszczów.

Produkcji tłuszczów specjalnych (tłuszczów kuchennych, piekarskich, cukierniczych i innych).

Produkcja emulsji tłuszczowych (margaryn). Rodzaje margaryn. Charakterystyka wpływu surowców, metody produkcji oraz zabiegów technologicznych na jakość margaryn. Ocena jakości margaryn

Ogólne zasady produkcji tłuszczów zwierzęcych. Rodzaje tłuszczów zwierzęcych.

Literatura:

Podstawowa

1. Budzyński W.,, Zając T. 2010. Rośliny oleiste: uprawa i zastosowanie. PWRilL, Poznań.

2. Niewiadomski H. Technologia tłuszczów jadalnych. WNT, Warszawa, 1993,

Uzupełniająca

1. Pachołek B., Zmudziński W., Podsiadłowska J. 2015. Twoaroznawstwo żywności. UE w Poznaniu.

2. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. Towaroznawstwo żywności, WSiP, Warszawa, 2004.

3. Czasopisma: Tłuszcze jadalne (od 2011 Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego); Rośliny oleiste

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Ma ogólną wiedzę na temat surowców oleistych dla przemysłu tłuszczowego, rodzajów tłuszczów jadalnych oraz ich znaczenia w żywieniu człowieka.

Ma ogólną wiedzę na temat zasad produkcji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Zna podstawowe zasady produkcji olejów roślinnych, margaryn, tłuszczów specjalnych, masła i smalcu. Zna metody modyfikacji i rafinacji tłuszczów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości tłuszczów jadalnych. Ma świadomość wpływu produkcji tłuszczów jadalnych na kształtowanie środowiska przyrodniczego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie (udział w ocenie końcowej modułu):

- przygotowania referatu uzupełniającego materiał wykładów (30%),

- egzaminu pisemnego złożonego z pytań testowych i/lub otwartych (ocena pozytywna min. 50%) (70%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Słupski
Prowadzący grup: Jacek Słupski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Słupski
Prowadzący grup: Jacek Słupski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Słupski
Prowadzący grup: Jacek Słupski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Słupski
Prowadzący grup: Jacek Słupski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.