Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw 6: Łańcuch produkcji i dystrybucji żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.6EL2.SI.TTZCX.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw 6: Łańcuch produkcji i dystrybucji żywności
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu łańcuch produkcji i dystrybucji żywności jest zapoznanie słuchaczy z wszechstronnymi aspektami gospodarki żywnościowej takimi, jak jakość żywności i metody jej zapewniania, metody obróbki cieplnej żywności oraz uwarunkowani sanitarne i prawne przy obrocie żywnością.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Uwarunkowania ekonomiczne gospodarki żywnościowej.

Łańcuch przetwórstwa żywności.

Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki kształtujące jakość żywności.

Wybrane zagadnienia technologii gastronomicznej.

Aspekty sanitarne przetwórstwa i obrotu żywnością.

Wybrane aspekty jakości żywności i jej kontroli.

Normalizacja obrotu żywnością.

Żywność i jej wartość odżywcza oraz dietetyczna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kapusta F.: Agrobiznes. Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, sp. z o. o., Warszawa 2008.

2. Rejman K., Halicka E.: Gospodarka żywnościowa – przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001.

3. Niemczyk J., Chałupka P., Przepióra A., Turostowska M., Jerzak M., Świercz T.: Wybrane zagadnienia z zakresu marketingu produktów rolnych. Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań 1996.

Literatura uzupełniająca:

4. (red. J. Gawęcki): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, PWN, Warszawa 1998.

5. Ziemlański Ś., Bułhak - Jachymczyk B. i in.: Normy żywienia dla ludności w Polsce. Żywienie Człowieka i Metabolizm,1994, 21, 4. 6. Kunachowicz H. i in.: Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych . Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 1998.

7. Młodecki H., Piekarski L.: Zagadnienia zdrowotne żywności. PZWL, Warszawa 1982.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna ekonomiczne podstawy gospodarki żywnościowej.

Zna strukturę przetwórstwa spożywczego oraz miejsce przemysłu spożywczego w gospodarce. Orientuje się w tendencjach w światowym przemyśle spożywczym.

Zna podstawowe czynniki determinujące jakość produktów spożywczych.

Orientuje się w strukturze towarowej produkcji rolniczej i spożywczej oraz zna uwarunkowania tej produkcji w Polsce

Rozpoznaje podstawowe składniki artykułów spożywczych o charakterze odżywczym i dietetycznym. Zna podstawowe sposoby obróbki cieplnej żywności.

Zna podstawowe pojęcia technologii gastronomicznej. Rozpoznaje i przeprowadza ogólną charakterystykę przypraw.

Zna podstawowe zasady kontroli jakości żywności.

Kompetencje społeczne

Analizuje wybrane zjawiska w gospodarce żywnościowej.

Potrafi dyskutować na temat gospodarki żywnościowej, zwłaszcza na temat jakości żywności i systemów jej zapewniania.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna uwarunkowań ekonomicznych gospodarki żywnościowej.

Nie zna struktury przetwórstwa spożywczego oraz miejsca przemysłu spożywczego w gospodarce. Nie orientuje się w tendencjach w światowym przemyśle spożywczym.

Nie wie, jakie czynniki wpływają na jakość żywności.

Nie zna uwarunkowań produkcji rolniczej w Polsce oraz struktury towarowej produkcji rolniczej.

Nie zna podstawowych metod i technik obróbki cieplnej żywności.

Nie zna składników odżywczych i dietetycznych artykułów spożywczych.

Nie orientuje się w podstawowych pojęciach technologii gastronomicznej.

Nie potrafi scharakteryzować przypraw.

Nie orientuje się w zasadach kontroli, jakości żywności

Nie zna i nie potrafi analizować zjawisk zachodzących w gospodarce żywnościowej.

Nie potrafi dyskutować na temat gospodarki żywnościowej.

Na ocenę 3

Zna kilka podstawowych uwarunkowań ekonomiczne gospodarki żywnościowej.

Słabo zna strukturę przetwórstwa spożywczego oraz miejsce przemysłu spożywczego w gospodarce. Słabo orientuje się w tendencjach w światowym przemyśle spożywczym.

Zna kilka podstawowych czynników wpływających na jakość żywności.

Niedokładnie objaśnia uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce oraz strukturę towarowej produkcji rolniczej.

Zna niewiele podstawowych metod i technik obróbki cieplnej żywności.

Nie zna wszystkich składników odżywczych i dietetycznych artykułów spożywczych.

Słabo orientuje się w podstawowych pojęciach technologii gastronomicznej i zasadach kontroli, jakości żywności. Potrafi wymienić tylko kilka czynników wpływających, na jakość żywności.

Pobieżnie charakteryzuje przyprawy.

Słabo orientuje się w zasadach kontroli, jakości żywności.

Zna, ale nie potrafi analizować zjawisk zachodzących w gospodarce żywnościowej.

Dyskutuje na temat gospodarki żywnościowej w sposób ogólny.

Na ocenę 4

Zna dobrze uwarunkowania ekonomiczne gospodarki żywnościowej.

Zna dobrze strukturę przetwórstwa spożywczego oraz miejsce przemysłu spożywczego w gospodarce. Dobrze orientuje się w tendencjach w światowym przemyśle spożywczym.

Zna czynników wpływających na jakość żywności

Zna uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce oraz strukturę towarowej produkcji rolniczej.

Zna podstawowe metody i techniki obróbki cieplnej żywności.

Zna składniki odżywcze i dietetyczne artykułów spożywczych.

Orientuje się w podstawowych pojęciach technologii gastronomicznej.

Zna ogólną charakterystykę przypraw.

Orientuje się w podstawowych zasadach kontroli, jakości żywności. Wie, jakie czynniki wpływają, na jakość żywności.

Zna i analizuje zjawiska zachodzące w gospodarce żywnościowej.

Potrafi dyskutować na temat gospodarki żywnościowej.

Na ocenę 5

Zna doskonale oraz analizuje uwarunkowania ekonomiczne gospodarki żywnościowej.

Zna doskonale oraz analizuje strukturę przetwórstwa spożywczego oraz miejsce przemysłu spożywczego w gospodarce. Doskonale orientuje się w tendencjach w światowym przemyśle spożywczym.

Zna doskonale oraz analizuje czynniki wpływające na jakość żywności.

Precyzyjnie objaśnia uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce oraz strukturę towarowej produkcji rolniczej.

Zna i analizuje wszystkie podstawowe metody i techniki obróbki cieplnej żywności.

Bezbłędnie wymienia składniki odżywcze i dietetyczne artykułów spożywczych.

Orientuje się w podstawowych pojęciach technologii gastronomicznej.

Zna ogólną charakterystykę przypraw.

Precyzyjnie objaśnia zasady kontroli, jakości żywności. Wie, jakie czynniki wpływają na jakość żywności.

Zna i bezbłędnie analizuje zjawiskazachodzące w gospodarce żywnościowej.

Potrafi dyskutować na temat gospodarki żywnościowej, zwłaszcza na temat, jakości żywności i systemów jej zapewniania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sikora
Prowadzący grup: Marek Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.