Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw 6: Gospodarka żywnościowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.6EL1.SI.TTZCX.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw 6: Gospodarka żywnościowa
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania gospodarki żywnościowej jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi całokształtu produkcji żywności, takimi, jak kontrola jakości żywności, technologia gastronomiczna oraz uwarunkowania sanitarne przy obrocie żywnością.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Podstawy gospodarki żywnościowej – uwarunkowania ekonomiczne. Pojęcie żywności i jej rodzaje. Struktura spożycia żywności.

Powstanie koncepcji gospodarki żywnościowej. Struktura przetwórstwa spożywczego. Miejsce przemysłu spożywczego w gospodarce. Tendencje w światowym przemyśle spożywczym. Schematy przebiegu rynkowych kanałów żywnościowych.

Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych rolnictwa, na jakość żywności. Łańcuch gospodarki żywnościowej. Mechanizmy rynkowe. Powiązania pionowe i poziome w gospodarce żywnościowej. Korzyści z działania grup producentów rolnych. Problemy zaporowe. Gospodarka żywnościowa i jej zróżnicowanie przestrzenne. Branże gospodarki żywnościowej o różnych orientacjach.

Uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Czynniki produkcji rolniczej. Formy rolniczego użytkowania ziemi. Rolnictwo jako baza przemysłu spożywczego i wyżywienia ludności. Struktura towarowej produkcji rolniczej.

Metody i techniki obróbki cieplnej. Układy blokowe urządzeń grzejnych. Składniki odżywcze i dietetyczne artykułów spożywczych.

Podstawowe pojęcia technologii gastronomicznej. Przygotowanie sałatek i obróbka warzyw. Ogólna charakterystyka przypraw.

Kontrola jakości żywności. Uwarunkowania sanitarne w przetwórstwie i obrocie żywnością.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kapusta F.: Agrobiznes. Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, sp. z o. o., Warszawa 2008.

2. Rejman K., Halicka E.: Gospodarka żywnościowa – przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001.

3. Niemczyk J., Chałupka P., Przepióra A., Turostowska M., Jerzak M., Świercz T.: Wybrane zagadnienia z zakresu marketingu produktów rolnych. Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań 1996.

Literatura uzupełniająca:

4. (red. J. Gawęcki): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa 1998.

5. Młodecki H., Piekarski L.: Zagadnienia zdrowotne żywności. PZWL, Warszawa 1982.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna uwarunkowania ekonomiczne gospodarki żywnościowej.

Zna strukturę przetwórstwa spożywczego oraz miejsce przemysłu spożywczego w gospodarce. Orientuje się w tendencjach w światowym przemyśle spożywczym.

Wie, jakie czynniki wpływają, na jakość żywności.

Zna uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce oraz strukturę towarowej produkcji rolniczej.

Zna podstawowe metody i techniki obróbki cieplnej żywności. Zna składniki odżywcze i dietetyczne artykułów spożywczych.

Orientuje się w podstawowych pojęciach technologii gastronomicznej. Zna ogólną charakterystykę przypraw.

Orientuje się w zasadach kontroli jakości żywności.

Kompetencje społeczne

Potrafi analizować zjawiska w gospodarce żywnościowej.

Potrafi dyskutować na temat gospodarki żywnościowej, zwłaszcza na temat, jakości żywności i systemów jej zapewniania.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna uwarunkowań ekonomicznych gospodarki żywnościowej.

Nie zna struktury przetwórstwa spożywczego oraz miejsca przemysłu spożywczego w gospodarce. Nie orientuje się w tendencjach w światowym przemyśle spożywczym.

Nie wie, jakie czynniki wpływają na jakość żywności.

Nie zna uwarunkowań produkcji rolniczej w Polsce oraz struktury towarowej produkcji rolniczej.

Nie zna podstawowych metod i technik obróbki cieplnej żywności.

Nie zna składników odżywczych i dietetycznych artykułów spożywczych.

Nie orientuje się w podstawowych pojęciach technologii gastronomicznej. Nie potrafi scharakteryzować przypraw.

Nie orientuje się w zasadach kontroli, jakości żywności

Nie zna i nie potrafi analizować zjawisk zachodzących w gospodarce żywnościowej.

Nie potrafi dyskutować na temat gospodarki żywnościowej.

Na ocenę 3

Zna kilka podstawowych uwarunkowań ekonomiczne gospodarki żywnościowej.

Słabo zna strukturę przetwórstwa spożywczego oraz miejsce przemysłu spożywczego w gospodarce. Słabo orientuje się w tendencjach w światowym przemyśle spożywczym.

Zna kilka podstawowych czynników wpływających na jakość żywności.

Niedokładnie objaśnia uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce oraz strukturę towarowej produkcji rolniczej.

Zna niewiele podstawowych metod i technik obróbki cieplnej żywności.

Nie zna wszystkich składników odżywczych i dietetycznych artykułów spożywczych.

Słabo orientuje się w podstawowych pojęciach technologii gastronomicznej i zasadach kontroli, jakości żywności. Potrafi wymienić tylko kilka czynników wpływających, na jakość żywności. Pobieżnie charakteryzuje przyprawy.

Słabo orientuje się w zasadach kontroli, jakości żywności.

Zna, ale nie potrafi analizować zjawisk zachodzących w gospodarce żywnościowej.

Dyskutuje na temat gospodarki żywnościowej w sposób ogólny.

Na ocenę 4

Zna dobrze uwarunkowania ekonomiczne gospodarki żywnościowej.

Zna dobrze strukturę przetwórstwa spożywczego oraz miejsce przemysłu spożywczego w gospodarce. Dobrze orientuje się w tendencjach w światowym przemyśle spożywczym.

Zna czynników wpływających na jakość żywności

Zna uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce oraz strukturę towarowej produkcji rolniczej.

Zna podstawowe metody i techniki obróbki cieplnej żywności.

Zna składniki odżywcze i dietetyczne artykułów spożywczych.

Orientuje się w podstawowych pojęciach technologii gastronomicznej. Zna ogólną charakterystykę przypraw.

Orientuje się w podstawowych zasadach kontroli, jakości żywności. Wie, jakie czynniki wpływają, na jakość żywności.

Zna i analizuje zjawiska zachodzące w gospodarce żywnościowej.

Potrafi dyskutować na temat gospodarki żywnościowej.

Na ocenę 5

Zna doskonale oraz analizujeuwarunkowania ekonomiczne gospodarki żywnościowej.

Zna doskonale oraz analizuje strukturę przetwórstwa spożywczego oraz miejsce przemysłu spożywczego w gospodarce. Doskonale orientuje się w tendencjach w światowym przemyśle spożywczym.

Zna doskonale oraz analizuje czynniki wpływające na jakość żywności.

Precyzyjnie objaśnia uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce oraz strukturę towarowej produkcji rolniczej.

Zna i analizuje wszystkie podstawowe metody i techniki obróbki cieplnej żywności.

Bezbłędnie wymienia składniki odżywcze i dietetyczne artykułów spożywczych.

Orientuje się w podstawowych pojęciach technologii gastronomicznej. Zna ogólną charakterystykę przypraw.

Precyzyjnie objaśnia zasady kontroli, jakości żywności. Wie, jakie czynniki wpływają na jakość żywności.

Zna i bezbłędnie analizuje zjawiskazachodzące w gospodarce żywnościowej.

Potrafi dyskutować na temat gospodarki żywnościowej, zwłaszcza na temat, jakości żywności i systemów jej zapewniania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sikora
Prowadzący grup: Marek Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sikora
Prowadzący grup: Marek Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.