Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw 4: Zabezpieczenie trwałości żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.4ELb.SM.TTDXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw 4: Zabezpieczenie trwałości żywności
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy: Dietetyka, 3 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie kursu student nabywa wiedzę na temat zasad przechowalnictwa surowców i produktów spożywczych oraz procesów zachodzących podczas ich składowania. Student będzie potrafił dobierać optymalne warunki przechowywania żywności aby zapewnić jej bezpieczeństwo i zachować cechy jakościowe

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Magazyny i komory magazynowe. Warunki klimatyczne i higieniczne.

Zagrożenia mikrobiologiczne. Przemiany biologiczne i biochemiczne zachodzące w żywności podczas przechowywania. Czynniki limitujące trwałość żywności.

Zabezpieczenie produktów nieutrwalonych pochodzenia roślinnego. Składowanie owoców, warzyw, nasion roślin oleistych i zbóż.

Zabezpieczenie produktów nieutrwalonych pochodzenia zwierzęcego.

Zabezpieczenie produktów przetworzonych i utrwalonych: mrożonki, konserwy właściwe koncentraty, kiszonki i produkty zbożowe oraz pieczywo.

Opakowania żywności. Opakowania innowacyjne i inteligentne.

Warunki transportu żywności. Wymagania i uregulowania prawne.

Tematyka ćwiczeń:

Analiza zmian jakości i wartości odżywczej produktów zbożowych i ich derywatów składowanych w różnych warunkach.

Badanie wpływu temperatury i składu atmosfery na cechy jakościowe magazynowanej żywności.

Analiza zmian wartości odżywczej i jakościowej produktów pochodzenia zwierzęcego składowanych w różnych warunkach.

Literatura:

Podstawowa:

1. Palich P.: Podstawy technologii i przechowalnictwa żywności. Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006.

2. Gaziński B.: Technika chłodnicza dla praktyków. Przechowalnictwo i transport. Systherm Serwis, Poznań 2003.

3. Farmer N.: Innowacje w opakowaniach żywności i napojów. WN PWN, Warszawa 2020

Uzupełniająca:

1. Małecka M., Samotyja U.: Kształtowanie jakości żywności. Uni. Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań 2018.

2. Lange E., Ostrowski W.: Przechowalnictwo owoców. PWRiL, Warszawa 1992

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

- procesy fizyczne, chemiczne i biochemiczne zachodzące podczas przechowywania żywności.

- identyfikuje zagrożenia biologiczne i mikrobiologiczne do jakich może dochodzić podczas składowania żywności.i jak zapobiegać tym zagrożeniom. -- - zna metody przedłużania trwałości żywności i czynniki wpływające na długość czasu przechowywania produktów spożywczych.

Student potrafi i umie:

- określić zmiany w wartości odżywczej surowców i gotowych produktów spożywczych

- wykonać analizy pozwalające określić zmiany zachodzące w przechowywanych produktach spożywczych

- dobrać odpowiednie warunki i czasu przechowywania oraz metodę utrwalenia do rodzaju składowanej żywności.

Student gotów jest do świadomej oceny poziomu swojej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 70%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- sprawozdań z prac laboratoryjnych,

- kolokwium z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Maciejaszek
Prowadzący grup: Ireneusz Maciejaszek, Jagoda Majcherczyk, Magdalena Michalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Maciejaszek
Prowadzący grup: Ireneusz Maciejaszek, Jagoda Majcherczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Maciejaszek
Prowadzący grup: Ireneusz Maciejaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Maciejaszek
Prowadzący grup: Ireneusz Maciejaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)