Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw specjalizacyjny III: Cyklodekstryny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F2.ES32.SM.TTZTW.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny III: Cyklodekstryny
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologia otrzymywania i zastosowaniem cyklicznych oligosacharydów. W ramach przedmiotu zaprezentowana zostaną właściwości kompleksotwórcze cyklodekstryn jako implikacja budowy molekularnej. Omówione zostaną procesy powstawania i dysocjacji kompleksów i ich znaczenie dla zastosowań przemysłowych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Cyklodekstryny - cząstki ”z dziurką”. Podstawy budowy molekularnej

Otrzymywanie cyklodekstryn w procesach enzymatycznych

Kompleksy inkluzyjne cyklodekstryn, Dopasowanie molekularne, stałe kompleksowania i dysocjacji kompleksów. Metody badan kompleksów

Polimery cyklodekstrynowe: rotaksany, pseudorotaksany, katenany

Współczesne możliwości modyfikacji cyklodekstryn

Zastosowanie cyklodekstryn w przemyśle spożywczym

Niespożywcze zastosowanie cyklodekstryn

Otrzymywanie kompleksów cyklodekstrynowych ze związkami aromatycznymi

Określenie zdolności kompleksowania cyklodekstryn z zastosowaniem metod optycznych - metoda z oranżem metylowym i z fenoloftaleina

Badanie stałych kompleksowania

Dynamika uwalniania substancji skompleksowanych inkluzyjnie w cyklodekstrynach

Modyfikacja chemiczna cyklodekstryn. Szczepienie na biopolimerach

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] Helena Dodziuk. Cyclodextrins and Their Complexes: Chemistry, Analytical Methods, Applications. Wiley-VCH, 1 edition, August 2006.

[2] Christopher J. Easton and Stephen F. Lincoln. Modified Cyclodextrins: Scaffolds and Templates for Supramolecular Chemistry. World Scientific Publishing Company, April 1999.

[3] J. Szejtli. Cyclodextrin Technology. Springer, 1 edition, August 1988.

Literatura uzupełniająca:

[1] Karl-Heinz Fr¨omming and J. Szejtli. Cyclodextrins in Pharmacy. Springer, 1 edition, 1994.

[2] Juan Jos´e Torres Labandeira and Jos´e Luis Vila-Jato. Proceedings of the Ninth International Symposium on Cyclodextrins. Springer, 1 edition, August 1999.

[3] T. Osa, J. Szejtli, and F. Vogtle. Comprehensive Supramolecular Chemistry : Cyclodextrins. Pergamon, June 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawy molekularne budowy i technologię enzymatycznego otrzymywania cyklodekstryn

Definiuje kompleksy inkluzyjne cyklodekstryn, ich powstawanie, właściwości oraz zna ich zastosowanie

Umiejętności

Potrafi otrzymać kompleksy inkluzyjne cyklodekstryn metoda laboratoryjną oraz określic zdolność do kompleksowania metodami chemicznymi i instrumentalnymi

Na podstawie analizy chemicznej oblicza stałe kompleksowania oraz podstawowe parametry termodynamiczne tego procesu

Wykonuje eksperymenty prowadzące do otrzymania pochodnych cyklodekstryn i przeprowadza ich podstawową charakterystykę fizykochemiczną

Potrafi przeprowadzić proces szczepienia cyklodekstryn na różnych polimerach

Kompetencje społeczne

Nabiera dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy.

Nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna podstaw molekularnych budowy cyklodekstryn

Nie zna definicji kompleksow inkluzyjnych cyklodekstryn

Nie potrafi otrzymać kompleksów inkluzyjnych cyklodekstryn metodą laboratoryjną

Nie oblicza stałych kompleksowania

Nie wykonuje eksperymentów prowadzących do otrzymania pochodnych cyklodekstryn

Nie potrafi przeprowadzić procesu szczepienia cyklodekstryn na różnych polimerach

Nie wykazuje dbałości o miejsce pracy.

Nie wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości.

Na ocenę 3

Zna podstawy molekularne budowy cyklodekstryn

Definiuje kompleksy inkluzyjne cyklodekstryn, oraz ich powstawanie

Potrafi otrzymać kompleksy inkluzyjne cyklodekstryn metodą laboratoryjną

Na podstawie analizy chemicznej oblicza stałe kompleksowania

Wykonuje eksperymenty prowadzące do otrzymania pochodnych cyklodekstryn

Potrafi przeprowadzić proces szczepienia cyklodekstryn na różnych polimerach ale wymaga ciągłego instruktażu

Wykazuje dbałości o miejsce pracy.

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości.

Na ocenę 4

Zna podstawy molekularne budowy i niektóre aspekty technologii enzymatycznego otrzymywania cyklodekstryn

Definiuje kompleksy inkluzyjne cyklodekstryn, ich powstawanie i właściwości

Potrafi otrzymać kompleksy inkluzyjne cyklodekstryn metoda laboratoryjną oraz określic zdolność do kompleksowania metodami chemicznymi

Na podstawie analizy chemicznej oblicza stałe kompleksowania a z pomocą także podstawowe parametry termodynamiczne tego procesu

Wykonuje eksperymenty prowadzące do otrzymania pochodnych cyklodekstryn a z pomocą przeprowadza ich podstawową charakterystykę fizykochemiczną

Potrafi przeprowadzić proces szczepienia cyklodekstryn na różnych polimerach i niewielkimi porodami

Wykazuje dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie.

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii.

Na ocenę 5

Zna podstawy molekularne budowy i technologię enzymatycznego otrzymywania cyklodekstryn

Definiuje kompleksy inkluzyjne cyklodekstryn, ich powstawanie, właściwości oraz zna ich zastosowanie

Potrafi otrzymać kompleksy inkluzyjne cyklodekstryn metoda laboratoryjną oraz określic zdolność do kompleksowania metodami chemicznymi i instrumentalnymi

Na podstawie analizy chemicznej oblicza stałe kompleksowania oraz podstawowe parametry termodynamiczne tego procesu

Wykonuje eksperymenty prowadzące do otrzymania pochodnych cyklodekstryn i przeprowadza ich podstawową charakterystykę fizykochemiczną

Potrafi przeprowadzić proces szczepienia cyklodekstryn na różnych polimerach

Wykazuje dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy.

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Łukasiewicz
Prowadzący grup: Stanisław Kowalski, Marcin Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.