Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw 1: Leczenie żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F1.1EL4.SM.TTDXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw 1: Leczenie żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Dietetyka, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wskazania do leczenia żywieniowego i algorytm postepowania.

Leczenie żywieniowe w chorobach neurologicznych, klasyfikacja dysfagii i charakterystyka diet o zmodyfikowanej konsystencji.

Leczenie żywieniowe w chorobach nowotworowych i opiece paliatywnej.

Leczenie żywieniowe w oparzeniach.

Literatura:

PODSTAWOWA

1. Spodaryk M. (2019) Podstawy leczenia żywieniowego. Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. Z o.o.

2. Standardy Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (2018). Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. Z o.o.

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Kwartalnik "Postępy Żywienia Klinicznego" (Advances in Clinical Nutrition) ISSN: 1896-3706. Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. Z o.o.

2. Payne A., Barker H. „Dietetyka i żywienie kliniczne”. Elsevier Urban & Partner, 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

znaczenie poszczególnych składników odżywczych w realizacji leczenia żywieniowego,

metody oceny stanu odżywienia, w tym przesiewowe metody wykorzystywane u pacjentów hospitalizowanych,

strategie leczenia żywieniowego w chorobach neurologicznych, nowotworowych, opiece paliatywnej oraz u pacjentów z oparzeniami.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

przeprowadzić przesiewową ocenę stanu odżywienia za pomocą skali NRS2002 i pogłębioną SGA oraz na podstawie wyników badań biochemicznych,

zaplanować strategię leczenia żywieniowego w chorobach neurologicznych, nowotworowych i opiece paliatywnej oraz dla pacjentów z oparzeniami,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

śledzenia i przyswajania nowości w nauce o żywności i żywieniu oraz zmian w standardach żywienia dojelitowego i pozajelitowego w celu uzupełniania specjalistycznej wiedzy z zakresu leczenia żywieniowego,

uznania znaczenia etycznej odpowiedzialności za właściwe planowanie żywienia, wykazywania otwartości na preferencje żywieniowe pacjenta, dbałości o jak najlepszą jakość życia pacjenta oraz przestrzegania praw pacjenta i zachowywania tajemnicy zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru); na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Ćwiczenia specjalistyczne:

Zaliczenie w formie pisemnej (opisy przypadków); udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Koronowicz
Prowadzący grup: Aneta Koronowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)