Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.DZT.OCHWI.NI.TTZXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wybranych zagadnień z zakresu ochrony własności intelektualnej; omówienie najważniejszych regulacji prawnych obowiązujących w tym zakresie tj.:

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Pełny opis:

Treść kształcenia

Pojęcie własności intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej w Polsce i na świecie — rys historyczny. Obowiązujące regulacje międzynarodowe i polskie

Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Przedmiot i podmiot prawa autorskiego. Dozwolony użytek

chronionych utworów. Programy komputerowe. Prawa pokrewne.

Plagiaty.

Prawo własności przemysłowej.

Przedmiot prawa własności przemysłowej i formy ochrony:

patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji.

Podmiot prawa własności przemysłowej. Bazy danych.

Prawa osobiste i majątkowe na dobrach własności intelektualnej.

Ochrona cywilna i karna.

Ochrona własności intelektualnej a postęp techniczny.

Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym.

Literatura:

1. Grzybowski S. 1989. Prawo cywilne. Warszawa, PWN.

2. Hernik J. 2006. Stosunki cywilnoprawne. In: Szacowanie nieruchomości. Pod red. J Dydenki. Wolters Kluwer Polska – Dom Wydawniczy ABC. 71-80.

3. Kodeks cywilny

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Potrafi prawidłowo interpretować przepisy prawne.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy związanej z przepisami prawa z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z wiedzy teoretycznej w formie pisemnej, ograniczony czasowo, bez dostępu do podręczników.

Na ocenę 2

Nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Nie ma wiedzy o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych) organizujących struktury i instytucje

Na ocenę 3

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w stopniu dostatecznym

ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych) organizujących struktury i instytucje na poziomie dostatecznym

Na ocenę 4

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych) organizujących struktury i instytucje

Na ocenę 5

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w stopniu bardzo dobrym

ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych) organizujących struktury i instytucje na poziomie bardzo dobrym

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak
Prowadzący grup: Barbara Czesak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.