Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.DTZ.PRAKT.SI.TTDXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka I
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem powyższego przedmiotu jest zdobycie przez studenta podstawowej wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą. W trakcie trwania praktyki student powinien poznać zawód oraz rozwinąć w sobie świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych. Dodatkowo po zakończeniu praktyki powinien potrafić przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki, zaplanować i zrealizować typowe projekty związane, wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach oraz przewidywać skutki podejmowanych

Pełny opis:

Treść kształcenia

Zgodnie z ramowym programem prakty

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z obszarem dietetyki

Umiejętności

potrafi przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki

w porozumieniu z opiekunem praktyk planuje i realizuje typowe projekty związane z obszarem dietetyki

potrafi wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach, przewiduje skutki podejmowanych działań

stosuje zasady BHP i dobrych praktyk w jednostce przyjmującej na staż

Kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego

zna zawód oraz ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie wypełnił dzienniczka praktyk, nie przygotował sprawozdania z opisem osiągniętych efektów kształcenia, nie potrafił udzielić odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania dotyczące odbytej praktyki. Nie zna lub zna, ale nie stosuje zasad BHP i dobrych praktyk stosowanych na terenie zakładu, w którym odbywał praktyki.

Na ocenę 3

Student wypełnił niestarannie dzienniczek praktyk, przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na niektóre zadane przez nauczyciela pytania dotyczące odbytej praktyki. Zna zasady BHP i dobrych praktyk stosowane na terenie zakładu, w którym odbywał praktyki.

Na ocenę 4

Student dobrze wypełnił dzienniczek praktyk i przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na większość zadanych przez nauczyciela pytań dotyczących odbytej praktyki. Zna i stosuje zasady BHP i dobrych praktyk stosowane na terenie zakładu, w którym odbywał praktyki.

Na ocenę 5

Student bardzo starannie wypełnił dzienniczek praktyk i przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na wszystkie zadane przez nauczyciela pytania dotyczących przebiegu praktyki. Zna i stosuje zasady BHP i dobrych praktyk stosowane na terenie zakładu, w którym odbywał praktyki. Potrafi wyjaśnić ich zasadność.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.