Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady i organizacja żywienia zbiorowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.6s.ZOZZ.SI.TTDDZ.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady i organizacja żywienia zbiorowego
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z problematyką żywienia zbiorowego, w tym z zasadami, planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego oraz rolą dietetyka w omawianym zakresie.

Pełny opis:

Wykłady:

Wybrane problemy żywienia zbiorowego.

Znaczenie i zasady planowania żywienia zbiorowego dzieci (w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej).

Rola dietetyka w żywieniu zbiorowym.

Uzdrowisko - wybrane aspekty związane z żywieniem.

Organizacja i planowanie produkcji w zakładach żywienia zbiorowego.

Ćwiczenia:

Zasady układania jadłospisów w zakładach żywienia zbiorowego

Planowanie produkcji i analiza kosztów w zakładach żywienia zbiorowego - wybrane przykłady.

Zasady oceny jadłospisów w placówkach żywienia zbiorowego.

Literatura:

Podstawowa

1. Turlejska H., Pilzner U., Szponar L. Zasady racjonalnego żywienia. Zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia. Wyd. ODDK, Gdańsk 2006.

2. Peckenpaugh N.J. (red. wyd. polskiego Gajewska D.). Podstawy żywienia i dietoterapia. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2011.

3. Obowiązujące akty prawne, normy, zalecenia w zakresie racjonalnego żywienia.

Uzupełniająca

1. Poradnik Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzanie aktualnych norm i zaleceń. Stowarzyszenie "Zdrowe Pokolenia", Warszawa, 2018.

2. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, PZWL, Warszawa, 2018.

3. Strony internetowe i czasopisma branżowe.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

ZZZ_W1 zasady racjonalnego żywienia różnych grup populacyjnych w oparciu o obowiązujące zalecenia

ZZZ_W2 zasady planowania i organizacji w zakładach żywienia zbiorowego D1_W13

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

ZZZ_U1 precyzyjnie porozumiewać się, wyjaśniając zasady racjonalnego żywienia oraz właściwie organizując pracę w grupie

ZZZ_U2 wykonać zadania, w tym z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

ZZZ_K1 świadomego podjęcia odpowiedzialności zawodowej i etycznej za właściwe planowanie żywienia

ZZZ_K2 ciągłego dokształcania się

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 40%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie indywidualnych prac pisemnych/sprawozdań/prezentacji - udział w ocenie końcowej - 60%.

Praktyki zawodowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Katarzyna Petka-Poniatowska, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-26 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Katarzyna Petka-Poniatowska, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.