Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alergeny w żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.5s.ALZY.SI.TJBJY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Alergeny w żywności
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Wprowadzenie do immunologii, układ odpornościowy.

Komórki odpowiedzi immunologicznej, przeciwciała i rozpoznawanie antygenu. Reakcje immunologiczne typu komórkowego i humoralnego.

Mechanizmy powstawania odczynu alergicznego. Klasyfikacja nadwrażliwości.

Alergie pokarmowe i ich objawy, alergeny występujące w produktach spożywczych.

Diagnostyka, leczenie i zapobieganie alergiom pokarmowym. Techniki immunologiczne.

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Wykrywanie alergenów pokarmowych w żywności metodami immunochemicznymi. Przygotowywanie próbek do analizy metodą Western Blot.

Immunodetekcja alergenów pokarmowych metodą Western blot.

Literatura:

Podstawowa

1. Roitt, Brostoff. Male. Immunologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

2. Immunologia. Praca zbiorowa pod red. Gołąb, Jakóbisiak, Lasek. Wydawnictwo Naukowe PWN

3. Schwarz, Carlsson. Alergie pokarmowe. PZWL.

Uzupełniająca

1. Jarosz, Dzieniszewski. Alergie pokarmowe. PZWL

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Ma podstawową wiedzę z zakresu immunologii i mechanizmów powstawania reakcji alergicznych.

Ma podstawową wiedzę na temat zjawisk i procesów wykorzystywanych w analizie immunochemicznej.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Potrafi wykonać zlecone proste doświadczenie dotyczące oznaczania składników alergizujących, według instrukcji i pod kierunkiem prowadzącego, rozumie zasadę eksperymentu.

Posiada umiejętność opisania przeprowadzonego doświadczenia, prezentacji wyników oraz ich interpretacji oraz przygotowania w/w w formie sprawozdania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Potrafi odpowiednio określić czynności służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu pisemnego złożonego z pytań testowych i otwartych (ocena pozytywna min. 50%) – udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pisemnego sprawozdania z ćwiczeń - udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Grabacka
Prowadzący grup: Maja Grabacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Mickowska
Prowadzący grup: Barbara Mickowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.