Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka (2 tygodnie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.4s.PRAK.SI.TJBJY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka (2 tygodnie)
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.50 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Praktyki zawodowe

Tematyka zajęć:

Zgodnie z ramowym programem praktyk – praktyka w wybranym zakładzie przetwórczym przemysłu spożywczego

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna zasady funkcjonowania, organizacji i zarządzania w zakładach przemysłu spożywczego

Zna procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności oraz metody oceny jakości żywności

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Dobiera i stosuje odpowiednia metodę analizy w celu rozwiązania określonego problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności, przygotowuje sprawozdanie

Wskazuje zasady BHP i dobrych praktyk w laboratorium/zakładzie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Zna zawód oraz ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych; potrafi przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki

Metody i kryteria oceniania:

Praktyki zawodowe

Zaliczenie praktyki na podstawie:

- egzaminu ustnego - udział w ocenie końcowej modułu 70%

- poprawnego przygotowania dokumentacji praktyki - udział w ocenie końcowej modułu 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bączkowicz, Monika Cioch-Skoneczny, Maciej Kabziński, Jerzy Pałasiński, Marzena Zając, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bączkowicz, Ireneusz Maciejaszek, Jerzy Pałasiński, Jacek Słupski, Marzena Zając, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Małgorzata Bączkowicz, Monika Cioch-Skoneczny, Anna Dobosz-Kobędza, Adam Florkiewicz, Joanna Kapusta-Duch, Marek Sady, Jacek Słupski, Bożena Stodolak, Anna Wisła-Świder, Teresa Witczak, Marzena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.