Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.4s.ORGZ.NI.TTZTX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką organizacji i zarządzania, a także przekazanie słuchaczom oraz przyswojenie przez nich podstawowej wiedzy dotyczącej przedmiotu, w tym w szczególności zasad planowania, organizowania, kontrolowania i motywowania. Przekazane informacje powinny zachęcić i ukierunkować studentów do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Pojęcie i istota organizacji i zarządzania

Struktury organizacji i zarządzania

Funkcje kierownicze, praca kierownicza

Planowanie

Organizowanie

Motywowanie

Kontrolowanie

Zarządzanie sferami działalności przedsiębiorstwa

Zaliczenie w formie testu z całości materiału

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kierowanie James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R.Gilbert jr.

Marketing produktów spożywczych i gastronomii. Anna Kowalska, Anna Olszańska, Stanisław Urban. 2016

Ekonomika handlu żywnością i produktami rolnymi. Stanisław Urban, Anna Olszańska (red.) 2015

Literatura uzupełniająca:

Frąckiewicz E., Karwowski J.i M, Rudawska E. Zarządzanie marketingowe 2004

Klepacki B. Ekonomika i organizacja rolnictwa, PWN, Warszawa 1999

Kożuch B., Kożuch A. Podstawy zarządzania, Wyd. WSE-H, Bielsko-Biała 2004

Kożuch B., Kożuch A., Plago B. Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student posiada wiedzę na temat istoty organizacji i zarządzania,

- zna pojęcie i rodzaje struktur organizacji i zarządzania,

- student posiada ogólną wiedzę na temat funkcji kierowniczych,

- słuchacz posiada wiedzę na temat specyfiki organizowania i zarządzania przedsiębiorstwem branży żywnościowej

Kompetencje społeczne

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstw branży żywnościowej,

- wykazuje otwartość na zmiany i innowacyjność,

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie posiada wiedzy na temat istoty organizacji i zarządzania, nie potrafi zdefiniować i podać jakie są rodzaje struktur organizacji i zarządzania. Student nie potrafi przedstawić jakie są podstawowe funkcje kierownicze.

Słuchacz nie posiada podstawowej wiedzy na temat specyfiki organizowania i zarządzania przedsiębiorstwem branży żywnościowej.

Student nie dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstw branży żywnościowej.

Student nie wykazuje postawy otwartej na zmiany i innowacyjność.

Na ocenę 3

Student posiada ogólną wiedzę na temat istoty organizacji i zarządzania. Zna pojęcie i rodzaje struktur organizacji i zarządzania, posiada ogólną wiedzę na temat funkcji kierowniczych.

Słuchacz posiada podstawową wiedzę na temat specyfiki organizowania i zarządzania przedsiębiorstwem branży żywnościowej.

Student dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstw branży żywnościowej.

Student wykazuje otwartość na zmiany i innowacyjność.

Na ocenę 4

Student posiada podstawową wiedzę na temat istoty organizacji i zarządzania, zna i opisuje pojęcie i rodzaje struktur organizacji i zarządzania. Wymienia rodzaje więzi występujących pomiędzy uczestnikami poszczególnych struktur, zna rolę i znaczenie kierownika w procesie podejmowania decyzji. Student posiada wiedzę na temat funkcji kierowniczych, opisuje każdą z nich wskazując na jej powiązania z pozostałymi funkcjami.

Słuchacz posiada wiedzę na temat specyfiki organizowania i zarządzania przedsiębiorstwem branży żywnościowej. Zna pojęcie agrobiznesu i gospodarki żywnościowej. Potrafi wskazać powiązania pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach gospodarki żywnościowej.

Student dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstw branży żywnościowej, potrafi zainspirować i zachęcić do tego pozostałych członków grupy.

Student wykazuje otwartość na zmiany i innowacyjność, wskazuje przykłady.

Na ocenę 5

Student posiada obszerną wiedzę na temat istoty organizacji i zarządzania, zna i swobodnie opisuje pojęcie i rodzaje struktur organizacji i zarządzania. Potrafi wymienić i skomentować ich wady i zalety. Opisuje rodzaje więzi występujących pomiędzy uczestnikami poszczególnych struktur, zna rolę i znaczenie kierownika w procesie podejmowania decyzji. Student posiada szeroką wiedzę na temat funkcji kierowniczych, opisuje każdą z nich wskazując na jej powiązania z pozostałymi funkcjami.

Słuchacz posiada szeroką wiedzę na temat specyfiki organizowania i zarządzania przedsiębiorstwem branży żywnościowej. Zna pojęcie agrobiznesu i gospodarki żywnościowej. Potrafi wskazać powiązania pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach gospodarki żywnościowej. Wymienia i charakteryzuje elementy otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo branży żywnościowej.

Student dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstw branży żywnościowej, potrafi zainspirować i zachęcić do tego pozostałych członków grupy, wskazuje na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Student wykazuje otwartość na zmiany i innowacyjność, wskazuje przykłady, jest otwarty na sugestie prowadzącego i innych słuchaczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj
Prowadzący grup: Marta Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj
Prowadzący grup: Marta Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj
Prowadzący grup: Marta Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.