Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.SDPM.SM.TJBJA.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 13.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Seminarium

Tematyka zajęć:

Omówienie struktury pracy pisemnej.

Przedstawienie zasad wykorzystania literatury oraz baz danych z uwzględnieniem prawa własności intelektualnej autorów.

Przedstawienie (przez pracowników Jednostki) działalności naukowej Katedry, jako przykład odpowiedniego planowania eksperymentu/badań, stawiania hipotez badawczych, właściwej prezentacji uzyskanych wyników i ich interpretacji, a także formułowania wniosków;

Prezentacje przygotowane i przedstawione przez studentów dotyczące założeń ich pracy dyplomowej (cel, hipotezy badawcze, materiał i metodyka badań). Przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań. Prezentacja sformułowanych wniosków.

Literatura:

Podstawowa

1. Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych (www.ur.krakow.pl)

2. Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD; http://www.ur.krakow.pl/.

3. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich,2017, Wyd. CeDeWu

Uzupełniająca

1. Kalembkiewicz J., Lubczak J., Lubczak R. 1996, Nazwy związków chemicznych, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna zasady przygotowania pracy naukowej z zachowaniem zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Pozyskuje potrzebne informacje naukowe z literatury, baz danych lub innych źródeł. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej). Formułuje cel, zakres pracy, zestawia literaturę, konstruuje tabele wykresy i inne elementy graficzne pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z produkcją żywności i racjonalnym żywieniem człowieka

Posiada kompetencje do uczestniczenia badaniach naukowych dotyczących jakości żywności i dyskutowania ich wyników

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium

Zaliczenie seminarium na podstawie

- 3 prezentacji - udział w ocenie końcowej modułu 70%

- przygotowania pracy pisemnej - udział w ocenie końcowej modułu 30%

- oddania pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Fortuna
Prowadzący grup: Małgorzata Bączkowicz, Aleksandra Duda-Chodak, Teresa Fortuna, Dorota Gałkowska, Karolina Królikowska, Paulina Pająk, Sławomir Pietrzyk, Izabela Przetaczek-Rożnowska, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Fortuna
Prowadzący grup: Małgorzata Bączkowicz, Teresa Fortuna, Dorota Gałkowska, Karolina Królikowska, Paulina Pająk, Sławomir Pietrzyk, Izabela Przetaczek-Rożnowska, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Fortuna
Prowadzący grup: Małgorzata Bączkowicz, Teresa Fortuna, Dorota Gałkowska, Lesław Juszczak, Karolina Królikowska, Paulina Pająk, Sławomir Pietrzyk, Izabela Przetaczek-Rożnowska, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.