Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych 1: Komunikacja w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.PHS1.NM.TTZXZ.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych 1: Komunikacja w zarządzaniu
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Technologia Żywności, 3 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z pojęciem umiejętności miękkich (menedżerskich) oraz uświadomienie konieczności uczenia się kompetencji interpersonalnych przez całe życie. Zagadnienia poruszane podczas zajęć odnoszą się do podstaw komunikacji międzyludzkiej, a także problemów w komunikowaniu się w środowisku organizacji, charakterystycznych dla zarządzania firmą.

Pełny opis:

Plan wykładów (10 godzin):

1. Komunikacja społeczna - podstawowe pojęcia (1 godz.)

2. Sposoby, formy i metody porozumiewania się ludzi (1 godz.)

3. Komunikacja werbalna vs. niewerbalna i ich znaczenie w pracy menedżera (1 godz.)

4. Czym jest komunikowanie w organizacji i zarządzaniu? (1 godz.)

5. Obowiązki menedżera w zakresie rozwijania i pobudzania kreatywności pracowników (1 godz.)

6. Omówienie technik pracy w grupach: czym jest praca zespołowa? (1 godz.)

7. Omówienie koncepcji zrównoważonego zarządzanie biznesem. Rola i zadania "zrównoważonego lidera" (1 godz.)

8. Sposoby i metody zarządzania wiedzą w organizacji. Pozyskiwanie i rozwijanie wiedzy (1 godz.)

9. Zasady konstruowania prezentacji biznesowych (1 godz.)

10. Skuteczne komunikowanie - bariery i możliwość ich pokonywania (1 godz.)

Literatura:

Bieżące i archiwalne numery czasopism MyCompany i Forbes Polska.

Knapik W., Kiełbasa B. 2019. Komunikacja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym. Komunikacja biznesowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Bałutowski D. 2019. O co chodzi. Praktyczny przewodnik po komunikacji interpersonalnej. Wyd. Skillset, Kraków.

Świątek-Barylska I. (red.) 2016. Relacje w organizacji: podręcznik menedżera. Wyd. Uniw Łódzkiego.

Sinek S. Liderzy jedzą na końcu. Dlaczego niektóre zespoły potrafią świetnie współpracować, a inne nie, Wyd. OnePress, 2015.

Sutton R. Dobry szef, zły szef. Jak być najlepszym? i uczyć się od najgorszych, Wyd. MT Biznes 2012.

Cialdini R.B. Wywieranie wpływu na innych, Wyd. GWP, 2017.

Kuc R.B., Żemigała M. Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, OnePress, 2016.

Aryle M. Psychologia stosunków międzyludzkich. PWN, Warszawa 1991.

Bralczyk J., Gruszczyński W., Kłosińska K. Wiem co mówię, czyli o dobrej komunikacji. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2011.

Cichobłaziński L. Techniki negocjacji i mediacji. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

Hogan K., Speakman J. Ukryta perswazja: psychologiczne taktyki wywierania wpływu, wyd. II. Wyd. HELION, Gliwice 2012.

Kozyra B. Komunikacja bez barier. Wyd. MT Biznes, Warszawa 2008.

McKay M., Davis M., Fanning P. Sztuka skutecznego porozumiewania się. Wyd. GWP, Gdańsk 2013

Mruk H. (red. nauk). Komunikowanie się w biznesie. Wyd. Akademii ekonomicznej, Poznań 2002.

Olczyk J. Komunikowanie się w biznesie. Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski 2001.

Żurek E. Wystąpienia perswazyjne: biznes, media, polityka. Wyd. Poltext, Warszawa 2010.

Szopski M. Komunikowanie międzykulturowe. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.

Vickers A., Bavister S. Coaching. Wyd. HELION, Gliwice 2007.

YouTube: DobraMowa. Wystąpienia Publiczne. Przemysław Kutnyj

https://www.youtube.com/channel/UCSU2d6qnC4g1D9UgqeaAPxg

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- wie jakie jest znaczenie komunikowania w zarządzaniu firmą,

- charakteryzuje istotę, sposoby i formy komunikacji interpersonalnej (werbalne i niewerbalnej),

- wie jaka jest rola lidera i zna formy przywództwa,

- charakteryzuje zasady komunikowania publicznego i komunikowania z klientem,

- zna zasady, formy i sposoby komunikacji organizacyjnej, wie jaka jest rola nadawcy i odbiorcy w procesie komunikowania.

Umiejętności:

- komunikuje się w sposób prawidłowy i skuteczny,

- umie asertywnie komunikować się z innymi,

- sporządza komunikaty informacyjne i perswazyjne.

Kompetencje społeczne:

- potrafi rozwiązywać problemy pracując w zespole,

- rozwija swoje kompetencje lidera,

- inicjuje działania społeczne i przewodzi w ich realizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej zawierającej pytania otwarte dotyczące roli i znaczenia umiejętności komunikacyjnych w pracy menedżera.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach: 10 godz.

- penetracja literatury i opracowywanie eseju - 10 godz.

- konsultacje - 5 godz.

Razem: 25 godz.: 25 = 1,0 (czyli 2 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 1 pkt ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kiełbasa
Prowadzący grup: Barbara Kiełbasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kiełbasa
Prowadzący grup: Barbara Kiełbasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kiełbasa
Prowadzący grup: Barbara Kiełbasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kiełbasa
Prowadzący grup: Barbara Kiełbasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kiełbasa
Prowadzący grup: Barbara Kiełbasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)