Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obsługa konsumenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.OBKO.SP.TZCDY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obsługa konsumenta
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

TREŚCI NAUCZANIA:

WYKŁADY

1. Ogólne wiadomości o zakładach gastronomicznych, zasady dekoracji sali konsumenckiej i stołów, warianty bielizny stołowej i czynności porządkowe związane z utrzymaniem bielizny stołowej w czystości.

2. Wyposażenie części handlowej zakładu gastronomicznego w podstawowy sprzęt niezbędny do obsługi konsumenta.

3. Zapoznanie się z organizacją pracy i zasadami obsługi bufetowej, barowej i samoobsługi.

ĆWICZENIA

1.Ogólne zasady serwowania i podawania potraw, przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi konsumenta, techniki nakrywania do stołu, asortyment naczyń stołowych.

2. Organizacja i technika obsługi konsumenta przy podawaniu śniadań i przekąsek.

3. Organizacja i technika obsługi konsumenta przy podawaniu obiadów oraz kolacji.

4. Zasady nakrywania stołów i ich obsługi na bankietach i przyjęciach.

SEMINARIUM

1. Poziom i kultura obsługi konsumenta.

2. Organizacja wyżywienia grupowego (wycieczki, zjazdy, kongresy).

Literatura:

1.Szajna R., Ławniczak D., Obsługa kelnerska. Podręcznik do nauki zawodu kelner. Część 1, WSIP, 2019.

2. Jargoń R., Obsługa Konsumenta, WSIP, 2002.

3. Aktualne publikacje naukowe i czasopisma branżowe

Efekty uczenia się:

ST.P.N _W14, ST.P.N _W07, ST.P.N _U03, ST.P.N _K03, ST.P.N _K04

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie zadania praktycznego związanego z zaplanowaniem, przygotowaniem i obsługą konsumenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Petka-Poniatowska
Prowadzący grup: Katarzyna Petka-Poniatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Petka-Poniatowska
Prowadzący grup: Katarzyna Petka-Poniatowska, Gabriela Zięć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)