Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.EKON.SI.TTZCX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikro- i makroekonomii. Ma to umożliwić absolwentom rozumienie mechanizmów funkcjonowania rynku i polityki gospodarczej państwa.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Podstawowe pojęcia ekonomiczne - wprowadzenie

Podstawowe podmioty gospodarcze. Model gospodarki rynkowej. Struktury rynkowe: konkurencja doskonała i niedoskonała, polityka antymonopolowa

Zachowania rynkowe konsumenta i producenta

Dochód narodowy, wzrost i rozwój gospodarczy, rozwój zrównoważony, cykliczność w gospodarce

System pieniężno - kredytowy , inflacja i polityka pieniężna (monetarna) państwa

Rynek pracy. Bezrobocie w gospodarce rynkowej i jego zwalczanie. Bezrobocie a inflacja

System budżetowy i polityka fiskalna państwa

Zaliczenie - sprawdzian wiedzy

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dach Z., 2005, Mikroekonomia dla studiów licencjackich. Wyd. nauk. Synaba. K-ów

2. Elementarne zagadnienia ekonomii, 2006. Pr.zb. pod red. R. Milewskiego. PWN. W- wa

3. Podstawy makroekonomii, 2004. Pr. zb. pod red. Z. Dach i B. Szopy. PTE. K-ów

Literatura uzupełniająca:

1.Nasiłowski M., 2005. System rynkowy. Podstawy mikro - i makroekonomii. Wyd. Key Text. W-wa

2. Caban W., 2006. Ekonomia. PWE, W - wa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną w zakresie dostosowanym do nauk o żywności i żywieniu.

Zna zasady ekonomii, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym. Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Wykazuje zdolność do pracy w zespole przyjmując w nim różne role. Umiejętnie zarządza czasem.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Student nie ma podstawowej wiedzy ekonomicznej, prawnej i społecznej

Nie zna zasady ekonomii, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym.

Nie zna i nie rozumie podstawowych zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej.

Kompetencje społeczne

Student nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Student nie wykazuje zdolność do pracy w zespole przyjmując w nim różne role. Nie umiejętnie zarządza czasem.

Na ocenę 3

Wiedza

Student nie ma niewielką podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną

Zna w stopniu dostatecznym zasady ekonomii, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym.

Student zna w stopniu dostatecznym i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej.

Kompetencje społeczne

Student w stopniu podstawowym rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Student w stopniu dostatecznym wykazuje zdolność do pracy w zespole przyjmując w nim różne role. Dostatecznie zarządza czasem.

Na ocenę 4

Wiedza

Student ma wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną

Zna w stopniu dobrym zasady ekonomii, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym.

Student zna w stopniu dobrym i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej.

Kompetencje społeczne

Student w stopniu dobrym rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Student w stopniu dobrym wykazuje zdolność do pracy w zespole przyjmując w nim różne role. Dobrze i umiejętnie zarządza czasem.

Na ocenę 5

Wiedza

Student ma wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną opanowaną w stopniu bardzo dobrym

Zna zasady ekonomii, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym.

Student zna i rozumiezasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej.

Kompetencje społeczne

Student w stopniu bardzo dobrym rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Student w stopniu bardzo dobrym wykazuje zdolność do pracy w zespole przyjmując w nim różne role. Umiejętnie zarządza czasem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Zuzek
Prowadzący grup: Dagmara Zuzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.