Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.ANCZ.SI.TTZCX.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia człowieka
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości dotyczących budowy anatomicznej człowieka ze szczególnym uwzględnieniem budowy i funkcji układu pokarmowego i układów mięśniowego, nerwowego, kostnego. Omówienie budowy i funkcji narządów zmysłów.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Wstęp. Pozycja anatomiczna. Płaszczyzny ciała. Diagnostyka obrazowa

Układy narządów. Ciało człowieka. Układ kostny – charakterystyka.

Układ mięśniowy – budowa, rodzaje tkanki mięśniowej.

Układ nerwowy – centralny i obwodowy układ nerwowy – budowa i charakterystyka.

Układ oddechowy – budowa i charakterystyka.

Ogólna budowa układu pokarmowego, cz.1 – zęby, podniebienie, język – budowa i charakterystyka.

Ogólna budowa układu pokarmowego, cz.2 – jama ustna, gardło, gruczoły jamy ustnej, ślinianki, brodawki językowe – rodzaje i funkcja, przełyk.

Ogólna budowa układu pokarmowego, cz.3 – jama brzuszna – ogólna charakterystyka, główne naczynia krwionośne i unerwienie.

Ogólna budowa układu pokarmowego, cz.4 – narządy jamy brzusznej – żołądek, jelito cienki i grube, odbytnica, odbyt – budowa.

Gruczoły układu pokarmowego – wątroba, trzustka – budowa i charakterystyka.

Gruczoły skóry – rodzaje, budowa, charakterystyka.

Narządy zmysłów – rodzaje, charakterystyka.

Powłoka wspólna – charakterystyka, budowa.

Budowa i czynności komórki. Podział komórki. Rodzaje komórek. Tkanki – wykonywanie rysunków.

Postać człowieka jako całość. Budowa i proporcje ciała w zależności od wieku. Zmiany zachodzące w organizmie w ciągu życia. Różnice konstytucyjne budowy ciała.

Układ kostny: czynności kości, rozwój i wzrost kości. Osteologia szczegółowa – wykonywanie rysunków

Układ mięśniowy. Budowa mięśni. Budowa szczegółowa: mięśnie tułowia, szyi i głowy, kończyny górnej, dolnej. Fizjologia mięśni.

Układ narządów zmysłów. Ucho zewnętrzne, środkowe, wewnętrzne.

Układ narządów zmysłów. Narząd wzroku: budowa ogólna, gałka oczna, narządy dodatkowe.

Powłoka wspólna. Budowa ogólna i szczegółowa skóry. Twory nabłonkowe skóry. Włosy. Paznokcie.

Typy zębów (modele, preparaty mikroskopowe) – wykonanie rysunków.

Podział żołądka – preparaty mikroskopowe – wykonanie rysunków.

Budowa jelita cienkiego – preparaty mikroskopowe – wykonanie rysunków.

Budowa wątroby – preparaty mikroskopowe – wykonanie rysunków.

Budowa tarczycy – preparaty mikroskopowe – wykonanie rysunków.

Powierzchnia podstawna i przyśrodkowa mózgu – schematy – wykonanie rysunków

Rodzaje naczyń krwionośnych – preparaty mikroskopowe – wykonanie rysunków

Zaliczenie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kumar V, Cotran R, Robbins SL: Robbins Patologia; Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 2005

2. Michajlik A, Ramotowski W: Anatomia i Fizjologia Człowieka; PZWL 2001

3. Anatomia Człowieka t.1-5. A. Bochenek, M. Reicher; PZWL 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Sylwanowicz W, Michajlik A, Ramotowski W: Anatomia i Fizjologia Człowieka; PZWL 1989

2. Wielki atlas anatomii człowieka. McMillan Beverly; Buchmann 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna budowę i rolę układu pokarmowego i współtowarzyszących

Zna podstawy anatomii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz gruczołów wydzielania wewnętrznego

Umiejętności

Wykazuje umiejętność precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku akademickim/zawodowym i innych środowiskach, także w języku obcym (na poziomie B2).

Posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym

Opisuje budowę układów i narządów ciała człowieka oraz przedstawia ich funkcje

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Wykazuje zdolność do pracy w zespole przyjmując w nim różne role. Umiejętnie zarządza czasem.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna budowy i roli układu pokarmowego i współtowarzyszących

Nie zna podstaw anatomii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz gruczołów wydzielania wewnętrznego

Nie wykazuje umiejętność precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku akademickim/zawodowym i innych środowiskach, także w języku obcym (na poziomie B2).

Nie posługuje się sprzętem laboratoryjnym

Nie opisuje budowy układów i narządów ciała człowieka oraz nie przedstawia ich funkcji.

Nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Nie wykazuje zdolność do pracy w zespole przyjmując w nim różne role. Nieumiejętnie zarządza czasem.

Na ocenę 3

Zna budowę układu pokarmowego i współtowarzyszących w stopniu podstawowym; nie zna roli tych układów.

Zna podstawy anatomii człowieka, ale nie potrafi ich odpowiednio scharakteryzować i opisać.

Porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku akademickim/zawodowym i innych środowiskach, także w języku obcym (na poziomie B2) nie zawsze w sposób precyzyjny, zwięzły i właściwy.

Posługuje się sprzętem laboratoryjnym w minimalnym stopniu.

Opisuje budowę układów i narządów; nie przedstawia ich funkcji.

Słabo rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Potrafi pracować w grupie w stopniu podstawowym, ale nie potrafi grupą kierować. Nie zarządza czasem odpowiednio.

Na ocenę 4

Zna budowę układu pokarmowego i współtowarzyszących w stopniu dobrym; zna rolę tych układów; nie potrafi jednak ich scharakteryzować

Zna podstawy anatomii człowieka, potrafi je scharakteryzować i opisać w stopniu zadowalającym

Wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale z błędami przygotowuje i przedstawia swoją pracę/prezentację (pisemnie lub ustnie)

Posługuje się sprzętem laboratoryjnym w miarę sprawnie.

Opisuje budowę układów i narządów; przedstawia ich funkcję, ale popełnia błędy w tej charakterystyce.

Rozumie w stopniu zadowalającym potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Potrafi pracować w grupie, nie potrafi kierować małym zespołem. Zarządza czasem odpowiednio.

Na ocenę 5

Zna dokładną budowę układu pokarmowego i współtowarzyszących; zna rolę tych układów; potrafi je odpowiednio scharakteryzować.

Zna podstawy anatomii człowieka, potrafi je dokładnie scharakteryzować i opisać.

Wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej)

Sprawnie posługuje się sprzętem laboratoryjnym.

Opisuje budowę układów i narządów; przedstawia ich funkcję w sposób odpowiedni.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Pracuje w grupie przyjmując w niej różne rolę (także nią kieruje). Zarządza czasem odpowiednio.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Piątkowska
Prowadzący grup: Aneta Koronowicz, Ewa Piątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Piątkowska
Prowadzący grup: Ewa Piątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Piątkowska
Prowadzący grup: Ewa Piątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.