Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia specjalizacyjna III F: Szczegółowe technologie obróbki chłodniczej i przechowalnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.TSP3.SM.TTZFZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna III F: Szczegółowe technologie obróbki chłodniczej i przechowalnictwa
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 2 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Atmosfery kontrolowane i modyfikowane w przechowalnictwie żywności.

Chłodzona żywność wygodna.

Szczegółowe technologie chłodzenia oraz przechowalnictwa chłodniczego owoców i warzyw.

Szczegółowe technologie mrożenia oraz przechowalnictwa mrożonych owoców i warzyw.

Przechowalnictwo chłodnicze jaj. Produkty mrożone z jaj.

Zastosowanie chłodnictwa w przechowalnictwie ryb i produktów rybnych. Produkty mrożone uzyskiwane z ryb i surowców morskich.

Szczegółowa technologia chłodzenia i mrożenia drobiu. Przechowalnictwo chłodnicze drobiu.

Szczegółowa technologia chłodzenia oraz mrożenia mięsa zwierząt rzeźnych. Przechowalnictwo produktów mięsnych.

Łańcuch chłodniczy w transporcie mleka. Chłodzenie oraz zamrażanie mleka i produktów mleczarskich.

Ćwiczenia

Wpływ warunków wytwarzania na jakość wyrobów surimi.

Wpływ warunków wytwarzania oraz przechowywania na jakość wyrobów sous-vide.

Wpływ warunków przechowywania na jakość chłodzonych produktów owocowo-warzywnych.

Wpływ warunków przechowywania na zmiany aktywności enzymatycznej surowców pochodzenia zwierzęcego.

Wpływ przechowywania chłodniczego oraz charakterystyki produktu na poziom jego zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Rola dodatków w kształtowaniu jakości produktów mrożonych pochodzenia zwierzęcego.

Wpływ warunków przechowywania chłodniczego i zamrażalniczego na zmiany we frakcjach tłuszczowych.

Ćwiczenia terenowe.

Literatura:

1. Gruda Z., Postolski J.: Zamrażanie żywności, WNT, Warszawa, 1999.

1. Ghazala S. (red.): Sous vide and cook-chill processing for the food industry. A Chapman & Hall Food Science Book, Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, Maryland 1998.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie szczegółowe technologie chłodzenia, mrożenia i chłodniczego przechowywania surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Zna i rozumie zasady ograniczania niekorzystnych zjawisk zachodzących w trakcie chłodzenia, zamrażania i późniejszego przechowywania surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Potrafi analizować i oceniać zmiany jakościowe przechowywanych produktów poddanych obróbce chłodniczej i zamrażalniczej. Interpretuje wpływ charakterystyki produktu na trwałość w trakcie przechowywania.

Jest gotów do ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

Kolokwia cząstkowe z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 60% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 30% .

Prezentacja i dyskusja uzyskanych w trakcie ćwiczeń wyników - udział w końcowej ocenie modułu 10%

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Michalczyk
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Grzegorz Fiutak, Jagoda Majcherczyk, Magdalena Michalczyk, Magdalena Witek, Agnieszka Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Michalczyk
Prowadzący grup: Mateusz Kucharek, Jagoda Majcherczyk, Magdalena Michalczyk, Magdalena Witek, Agnieszka Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)