Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka dyplomowa (4 tygodnie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.PRDY.NM.TTZXX.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa (4 tygodnie)
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem powyższego przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą. W trakcie trwania praktyki student powinien poznać zawód oraz rozwinąć w sobie świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych. Dodatkowo po zakończeniu praktyki powinien potrafić przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki, zaplanować i zrealizować typowe projekty związane, wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach oraz przewidywać skutki podejmowanych działań.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Zgodnie z ramowym programem praktyk

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z obszarem technologii żywności

Umiejętności

potrafi przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki

w porozumieniu z opiekunem praktyk planuje i realizuje typowe projekty związane z obszarem technologii żywności

potrafi wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach, przewiduje skutki podejmowanych działań

stosuje zasady BHP i dobrych praktyk w jednostce przyjmującej na staż

Kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego

zna zawód oraz ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie wypełnił dzienniczka praktyk, nie przygotował sprawozdania z opisem osiągniętych efektów kształcenia, nie potrafił udzielić odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania dotyczące odbytej praktyki

Na ocenę 3

Student wypełnił niestarannie dzienniczek praktyk, przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na niektóre zadane przez nauczyciela pytania dotyczące odbytej praktyki

Na ocenę 4

Student dobrze wypełnił dzienniczek praktyk i przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na większość zadanych przez nauczyciela pytań dotyczących odbytej praktyki

Na ocenę 5

Student bardzo starannie wypełnił dzienniczek praktyk i przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na wszystkie zadane przez nauczyciela pytania dotyczących przebiegu praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bączkowicz, Monika Cioch-Skoneczny, Maciej Kabziński, Marzena Zając, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bączkowicz, Monika Cioch-Skoneczny, Maciej Kabziński, Jerzy Pałasiński, Jacek Słupski, Marzena Zając, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.