Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka I (200 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.PRAK.SI.TTDDZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka I (200 godz.)
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy: Dietetyka, 2 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Praktyka IA wstępna w szpitalu

Praktyka IA - praktyka w ośrodku rehabilitacyjnym

Praktyka IB - w zakładzie żywienia zbiorowego typu zamkniętego

Praktyka IB - w zakładzie cateringowym świadczącym usługi dla zakładów opieki zdrowotnej

Efekty uczenia się:

Praktyka IA wstępna w szpitalu

Praktyka IA - praktyka w ośrodku rehabilitacyjnym

WIEDZA - zna i rozumie:

cele, organizację i funkcjonowanie szpitala/ośrodka rehabilitacyjnego, istotę zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, pracę organów kontrolujących żywność, metody oceny stanu zdrowia oraz stanu odżywiania pacjenta hospitalizowanego w oddziałach szpitalnych/ośrodku rehabilitacyjnym,

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki, w porozumieniu z opiekunem zaplanować i zrealizować podstawowe projekty związane z obszarem dietetyki, wyszukiwać , dobrać i zastosować odpowiednie materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach, przewidywać skutki podejmowanych działań

stosować zasady BHP i dobrych praktyk w szpitalu/ośrodku rehabilitacyjnym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

podjęcia odpowiedzialności za pracę własną i innych, realizowania potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, pracy z osobami przebywającymi w szpitalu/ośrodku rehabilitacyjnym, odnoszenia się do nich z należytym szacunkiem, formułowania porad.

Praktyka IB - w zakładzie żywienia zbiorowego typu zamkniętego

Praktyka IB - w zakładzie cateringowym świadczącym usługi dla zakładów opieki zdrowotnej

WIEDZA - zna i rozumie:

specyfikę działania zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego/zakładu cateringowego , funkcjonowanie systemu HACCP, problematykę związaną z przygotowaniem żywności dla konkretnych grup konsumentów, przepisy dotyczące żywienia zbiorowego, metody organizacji transportu, warunki magazynowania, schematy procesów produkcyjnych, zasady planowania produkcji

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki, w porozumieniu z opiekunem praktyk, zaplanować i przygotować posiłki dla określonej grupy konsumentów z uwzględnieniem specyficznych wymagań grupy, wyszukiwać , dobrać i zastosować odpowiednie materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach, przewidywać skutki podejmowanych działań, stosować zasady BHP i dobrych praktyk w zakładzie żywienia zbiorowego typu zamkniętego/zakładzie cateringowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

podjęcia odpowiedzialności za pracę własną i innych, realizowania potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Ocena pozytywna na podstawie wypełnionego dzienniczka praktyk, opinii opiekuna praktyk, sprawozdania i pytań egzaminatora dotyczących przebiegu praktyk. Sprawozdanie powinno obejmować wszystkie zrealizowane punkty ramowego programu praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Małgorzata Bączkowicz, Renata Bieżanowska-Kopeć, Monika Cioch-Skoneczny, Adam Florkiewicz, Joanna Kapusta-Duch, Katarzyna Petka-Poniatowska, Aleksander Poreda, Marek Sady, Elżbieta Sikora, Jacek Słupski, Bożena Stodolak, Anna Wisła-Świder, Teresa Witczak, Marzena Zając, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Magdalena Franczyk-Żarów
Prowadzący grup: Renata Bieżanowska-Kopeć, Iwona Cieślik, Kinga Dziadek, Magdalena Franczyk-Żarów, Aneta Kopeć, Radosława Skoczeń-Słupska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Magdalena Franczyk-Żarów
Prowadzący grup: Renata Bieżanowska-Kopeć, Kinga Dziadek, Magdalena Franczyk-Żarów, Maja Grabacka, Joanna Kapusta-Duch, Stanisław Kowalski, Katarzyna Petka-Poniatowska, Radosława Skoczeń-Słupska, Gabriela Zięć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Magdalena Franczyk-Żarów
Prowadzący grup: Kinga Dziadek, Magdalena Franczyk-Żarów, Maja Grabacka, Joanna Kapusta-Duch, Stanisław Kowalski, Dorota Najgebauer-Lejko, Ewelina Piasna-Słupecka, Radosława Skoczeń-Słupska, Marzena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Magdalena Franczyk-Żarów
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)