Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Applied informatics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1sa.AIN.SM.TFTZZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Applied informatics
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy: Food Technology, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The course introduces the operation of modern databases and ways of collecting information.

The student learns how to design relational databases and how to implement the designed database in a database program.

The student also learns how to search for information in databases.

Pełny opis:

Exercises:

1) Introduction to databases. Relational database model.

2) Database design - tables, queries, forms and reports.

3) Searching and filtering information in an existing database.

4) Designing an example database.

5) Implementation of the project database in MS Access.

6) Creating a graphical interface for database support. Creating simple reports.

Literatura:

1) K. Bluttman, W. S. Freeze: Access Data Analysis Cookbook (ebook), O'Reilly Media, 2007

2) A. Michael, R. Kusleika: Access 2019 Bible, Wiley, 2019

3) P. McFedries: Microsoft Office Access 2007 Forms, Reports, and Queries (Business Solutions), O'Reilly Media, 2007

Efekty uczenia się:

the graduate knows and understands:

Student has knowledge of the constructure and operation of relational databases.

the graduate is able to:

Student is able to use available databases to search and select the information needed.

Student is able to design a simple database based on a relational database model as well as implement the project in a specific solution by creating the necessary queries, forms and reports.

the graduate is ready to:

Participant is aware of the importance of programming skills and database using in self-improvement and self-education.

Metody i kryteria oceniania:

Practical skill test (grade on a 2-5 scale) -100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kowalski
Prowadzący grup: Grzegorz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kowalski
Prowadzący grup: Grzegorz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)