Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia specjalizacyjna II P: Wybrane zagadnienia z przetwórstwa mięsa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.TSP2.SM.TTZPZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna II P: Wybrane zagadnienia z przetwórstwa mięsa
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat czynników jakości i bezpieczeństwa w przetwórstwie mięsa czerwonego; metod monitorowania higieny pomieszczeń, maszyn, powietrza i personelu na etapie przetwarzania surowców mięsnych i pomocniczych; metod utrwalania i znaczenia mikroflory fizjologicznej i chorobotwórczej w kształtowaniu jakości produktów pochodzenia zwierzęcego; operacji jednostkowych prowadzonych w przetwórstwie mięsa; podstawowych metod stosowanych w produkcji różnych rodzajów przetworów mięsnych; podstawowych kryteriów systematyki przetworów mięsnych oraz przepisów i rozporządzeń związane z ich produkcją

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Systematyka wyrobów mięsnych

Przepisy dotyczące stosowania dodatków do przetworów mięsnych

Projekt technologiczny zakładu - omówienie pod kątem przetwórstwa mięsa

Rozbiór półtusz, i produkcja mięsa kulinarnego

Tradycyjne i nowoczesne metody utrwalania produktów mięsnych

Technologia produkcji kiełbas

Technologia produkcji wędzonek

Technologia wędlin surowo dojrzewających fermentowanych

Technologia wędlin podrobowych

Technologia tłuszczów topionych

Technologia konserw pasteryzowanych i sterylizowanych

Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem stosowane w przemyśle mięsnym

Tematyka ćwiczeń:

Wyliczanie zawartości mięsa w wyrobach mięsnych

Etykietowanie wyrobów mięsnych

Ocena czynników wpływających na jakość wyrobów z mięsa czerwonego

Metody oceny wodochłonności w mięsie i wyrobach mięsnych - znaczenie technologiczne

Ocena składu chemicznego, cech organoleptycznych oraz jakości modelowych wyrobów podrobowych

Ocena składu chemicznego, cech organoleptycznych oraz jakości modelowych kiełbas parzonych

Ocena składu chemicznego, cech organoleptycznych oraz jakości modelowych przekąsek mięsnych

Ocena składu chemicznego, cech organoleptycznych oraz jakości modelowych wędzonek parzonych

Ocena składu chemicznego, cech organoleptycznych oraz jakości modelowych wyrobów blokowych

Ocena składu chemicznego, cech organoleptycznych oraz jakości modelowych produktów wędzonych dymem zimnym

Literatura:

Podstawowa

1. Pisula A., Pospiech E. 2011. Mięso – podstawy nauki i technologii. SGGW, Warszawa

2. Rutkowski Antoni. 2004. Stosowanie dozwolonych substancji dodatkowych w przetwórstwie mięsa, drobiu i ryb. Hortimex, Konin

3. Olszewski A. 2012.Technologia przetwórstwa mięsa. WNT, Warszawa

Uzupełniająca

1.. Mięso i Wędliny – Czasopismo Polskiego Wydawnictwa Fachowego Sp. z o.o.

2. Gospodarka Mięsna – Czasopismo Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Wyd. SIGMA NOT

3. Meat Science – Journal of the American Meat Science Association

Efekty uczenia się:

TŻ2_h_W01, TŻ2_h_W02, TŻ2_h_W03,TŻ2_h_K01, TŻ2_h_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- sprawozdań z prac laboratoryjnych - na zaliczenie

- kolokwia cząstkowe z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 50%

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Zając
Prowadzący grup: Maria Walczycka, Ewelina Węsierska, Marzena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Zając
Prowadzący grup: Władysław Migdał, Maria Walczycka, Marzena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Zając
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)