Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.INST.SM.TTDXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka stosowana
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy: Dietetyka, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w problematykę działania współczesnych baz danych oraz sposobów gromadzenia informacji.

Student poznaje sposoby projektowania relacyjnych baz danych oraz implementację zaprojektowanej bazy danych w programie bazodanowym.

Student zapoznaje się również ze sposobami wyszukiwania informacji w bazach danych.

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1) Wprowadzenie do problematyki baz danych. Relacyjny model baz danych.

2) Zasady implementacji projektu bazy danych – tabele, kwerendy, formularze i raporty.

3) Wyszukiwanie, filtrowanie informacji w istniejącej bazie danych.

4) Projektowanie przykładowej bazy danych.

5)Implementacja przygotowanego projektu bazy danych w programie MS Access.

6) Tworzenie interfejsu graficznego do obsługi bazy danych. Tworzenie prostych raportów.

Literatura:

Podstawowa:

1. D. Mendrala, M. Szeliga: Access 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2007

2. K. Bluttmann, W.D. Freeze: Access. Analiza danych . Receptury, Helion , Gliwice 2008

Uzupełniająca:

1. P. McFedries, Access 2007 PL. Formuły, raporty, kwerendy. Rozwiązania w biznesie, Helion, Gliwice 2009

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie:

Ma wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania relacyjnych baz danych.

Potrafi:

Potrafi korzystać z dostępnych baz danych celem wyszukiwania oraz selekcjonowania potrzebnych informacji.

Potrafi zaprojektować prostą bazę danych, opartą o relacyjny model baz danych, a następnie projekt zaimplementować w konkretnym rozwiązaniu tworząc potrzebne kwerendy, formularze oraz raporty.

Jest gotów do:

Jest świadomy znaczenia umiejętności programowania oraz obsługi baz danych w samodoskonaleniu i samokształceniu.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczny sprawdzian umiejętności (ocena w skali 2-5) - udział w ocenie końcowej modułu 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kowalski
Prowadzący grup: Marta Liszka-Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kowalski
Prowadzący grup: Grzegorz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kowalski
Prowadzący grup: Grzegorz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kowalski
Prowadzący grup: Grzegorz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kowalski
Prowadzący grup: Grzegorz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)