Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fermentacja, dojrzewanie i stabilizacja piwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.FDSP.SP.TPIWY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fermentacja, dojrzewanie i stabilizacja piwa
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Moduł "Fermentacja, dojrzewanie i stabilizacja piwa" obejmuje swoim zakresem przekazanie wiedzy oraz nabycie umiejętności przez słuchaczy z zakresu procesów i urządzeń działu fermentacji w browarze oraz stabilizacji końcowego produktu.

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia z zakresu:

Wprowadzenie do fermentacji, urządzenia działu fermentacji

Propagacja drożdży i bakterii kwasu mlekowego

Przemiany biochemiczne fermentacji cz. 1

Przemiany biochemiczne fermentacji cz. 2

Kontrola procesu fermentacji

Propagacja drożdży piwowarskich

Nastawienie procesu fermentacji

Kontrola procesu fermentacji

Analiza jakości piwa młodego

Stabilizacja koloidalna piwa

Stabilizacja mikrobiologiczna piwa

Stabilizacja sensoryczna piwa i zmiany piwa związane ze starzeniem

Materiały pomocnicze stosowane do stabilizacji piwa

Literatura:

Technologia słodu i piwa, W. Kunze, VLB Berlin

Yeast - the practical guide of beer fermentation, Brewing Elements Series, 2010

Efekty uczenia się:

ZNA:

- budowę mikroorganizmów wykorzystywanych w przemyśle browarniczym do

fermentacji brzeczki, rolę poszczególnych organelli oraz zasady metabolizmu

drożdży

- zależności pomiędzy składem chemicznym brzeczki a stężeniem produktów

ubocznych fermentacji determinujących jakość organoleptyczną piwa

- zasady prowadzenia procesu propagacji i fermentacji w browarnictwie, kontroli procesu oraz budowę najważniejszych urządzeń działu fermentacji

- zależności pomiędzy parametrami technologicznymi procesów stabilizacji a jakością produktu

POTRAFI:

- właściwie opracować proces propagacji i nastawienia fermentacji

- wykonać analizę jakości brzeczki nastawnej oraz fermentującego młodego piwa, a także obliczyć najważniejsze wskaźniki wydajności procesów działu fermentacji

- dobrać odpowiednią metodę fermentacji do uzyskania piwa o założonych

parametrach jakościowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - minimum 51% do uzyskania oceny pozytywnej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Katarzyna Fulara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Katarzyna Fulara, Olga Hrabia, Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Katarzyna Fulara, Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)