Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowe doradztwo nawozowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x9L6.A254.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe doradztwo nawozowe
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Obciążenie środowiska składnikami pokarmowymi. Podstawowe prawa nawozowe i funkcje produkcji. Matematyczne modele pobierania składników pokarmowych przez korzenie roślin. Potrzeby nawozowe i czynniki kształtujące efektywność nawożenia. Dobór założeń do systemu doradztwa nawozowego, zalecenia nawozowe w uprawach rolnych, wstępna ocena potrzeb nawożenia mikroelementami, technologiczne doradztwo. Zintegrowany system diagnozy i zaleceń nawozowych.cel i kompetencje: umiejętność wykonania planu nawożenia uwzględniająca wymagania produkcji i ochrony środowiska.

Pełny opis:

Systemy i skuteczność doradztwa nawozowego w aspekcie zagrożeń dla środowiska. Pobieranie prób glebowych. Liczby graniczne, podstawowe metody oznaczania składników pokarmowych - testy biologiczne, chemiczne i fizykochemiczne. Zalecenia nawozowe na gruntach ornych - forma tabelaryczna. 2 godz.

Zasady nawożenia azotem, fosforem i potasem (czynniki kształtujące ich efektywność) oraz ich wykorzystanie w programie NAW-1 i NAW-2 poznanie zasad działania programów. 2 godz.

Funkcje produkcji, konstrukcja optymalnego zmianowania przy wykorzystaniu programu DOPL (IUNG Puławy). 2 godz.

NAW-3, Agronom; weryfikacja baz danych, wykorzystanie programu do ustalenia planów nawożenia pola, gospodarstwa, listy zakupów nawozów mineralnych. 4 godz.

Określenie opłacalności produkcji wybranych gatunków roślin uprawianych w różnych warunkach glebowych. 2 godz.

Zawartość mikroelementów w glebach i podstawy nawożenia mikroelementami. Wstępna ocena potrzeb nawożenia mikroelementami - program Infoplant. 2 godz.

Określenie stanu odżywienia makroelementami roślin metodą zintegrowanego systemu diagnozy i zaleceń - DRIS. 2 godz.

Bilansowanie składników pokarmowych; Macrobil. Nowe programy nawozowe; Naw-Sald. 2 godz.

Bilans materii organicznej w gospodarstwie. 2 godz.

PlanoRS; zagrożenia wynikające z Dyrektywy Azotanowej. 2 godz.

Nawożenie precyzyjne (wykorzystanie techniki GPS). 2 godz.

Oprogramowanie do zarządzania produkcją w gospodarstwie. 2 godz.

Indywidualna praca z dowolnymi, poznanymi programami nawozowymi. 4 godz.

Zajęcia prowadzone w grupach laboratoryjnych przy indywidualnym stanowisku komputerowym.

Literatura:

Kopeć M., Gondek K. 2002. Materiały do ćwiczeń z zakresu doradztwa nawozowego. Wydanie I, poprawione i uzupełnione, Wyd. DEKA Kraków, ss. 100. (poz. dostępna na stronie www) Dz. U. 2007 Ustawa o nawozach i nawożeniu

Rozp. wykonawcze do ustawy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.