Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ochrony roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.POR4A.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony roślin
Jednostka: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie metod i technicznych uwarunkowań ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska.Przedmiot obejmuje diagnostykę ważniejszycgh agrofagów oraz metod ich zwalczania z uwagi na aspekty techniczne, ekonomiczne oraz środowiskowe. Zaznajomienie studentów z zaleceniami ochrony chemicznej, z podstawami metod biologicznych i biotechnologicznych oraz możliwością łączenia metod.

Pełny opis:

Zadania nowoczesnej ochrony roślin uwzględniającej aktualne wymogi ochrony środowiska. Cele i zadania ochrony roślin. Podstawowe pojęcia z ekologii szkodników. Progi ekonomicznej szkodliwości do oceny strat i ekonomicznego uzasadnienia ochrony roślin.Przegląd zwierząt będących szkodnikami roślin (nicienie, pajęczaki, owady) i uszkodzeń przez nie powodowane. Zdolności adaptacyjne owadów. Ochrona organizmów pożytecznych. Zasady i metody ochrony roślin z uwzględnieniem prewencji dla pszczół i ochrony zwierząt, biopestycydy, nowe biotechnologie w ochronie roślin. Integrowane metody ochrony z uwzględnieniem ochrony środowiska. Zasady diagnostyki i zwalczania. Diagnostyka ważniejszych szkodników zbóż i magazynów. Diagnostyka ważniejszych szkodników motylkowych. Diagnostyka ważniejszych szkodników okopowych i przemysłowych. Diagnostyka ważniejszych szkodników warzyw i sadów.

Literatura:

1. Häni F.i in. Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej, Wyd. PWRiL, 1998.

2. Zalecenia ochrony roślin, IOR; Poznań (I, II, III i IV część).

3. Główny Inspektorat Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Racjonalna technika ochrony roślin: materiały z VI Konferencji, Skierniewice 4-5 października 2006r. Wyd. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 2006.

4. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. Ogólne wiadomości z fitopatologii. Poznań 2004.

5. Borecki Z. Nauka o chorobach roślin. Wyd. PWRiL, Warszawa 2001.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.