Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łąki i pastwiska - funkcje produkcyjne i ekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.LPA2A.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Łąki i pastwiska - funkcje produkcyjne i ekologiczne
Jednostka: Katedra Łąkarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs w swoim założeniu winien przybliżyć słuchaczowi szeroki zakres zagadnień dotyczących występowania, klasyfikacji oraz użytkowania trwałych użytków zielonych.Z uwagi na syntetyczny charakter zawiera w sobie elementy wielu pokrewnych dyscyplin naukowych jak: taksonomia, botanika, chemia rolna, żywienie zwierząt. Program kursu uwzględnia zarówno gospodarcze znaczenie użytków zielonych jako źródła paszy dla zwierząt, jak również pozarolnicze funkcje w ochronie środowiska naturalnego i ich walory przyrodnicze.Szczególną uwagę przywiązuje się do występowania i roli górskich użytków zielonych z uwagi na zakres oddziaływania uczelni.

Pełny opis:

Program wykładów:

1. Powierzchnia, struktura, pochodzenie użytków zielonych w Polsce.

2. Istota ekosystemu trawiastego, jego elementy składowe i cechy.

3. Biologia wzrostu i rozwoju roślinności łąkowo-pastwiskowej (warunki wzrostu, rozmnażanie, fazy rozwojowe, użytkowanie a żywotność).

4. Zasady nawożenia i użytkowania terenów zielonych (użytkowanie pastwiskowe, kośne, rekreacyjne).

5. Wielkość i elementy składowe plonu biologicznego na trwałych użytkach zielonych i ich znaczenie produkcyjne i ekologiczne.

6. Znaczenie użytków zielonych w ochronie środowiska przyrodniczego (ochrona gleby, wody, atmosfery).

7. Użytek zielony jako gruntowo-roślinne miejsce degradacji wszelkich zanieczyszczeń (ścieki, osady, popioły).

8. Ekonomiczny aspekt użytków zielonych, zwłaszcza górskich, w ochronie środowiska i gospodarce narodowej.

Program ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych:

1. Taksonomia roślin łąkowych. Charakterystyka morfologiczna traw. Fazy rozwojowe traw.

2. Cechy rozpoznawcze traw w różnych fazach rozwojowych. Rozpoznawanie w stanie kwiatowym i charakterystyka użytkowa wartościowych traw pastewnych. Rozpoznawanie traw w stanie bezkwiatowym.

3. Rośliny motylkowate, zioła i chwasty trwałych użytków zielonych. Rozpoznawanie, charakterystyka biologiczna i użytkowa.

4. Materiał siewny traw i roślin motylkowatych drobnonasiennych. Rozpoznawanie, charakterystyka. Normy wysiewu. Technika układania mieszanek do zakładania i odnawiania użytków zielonych.

5. Metody wyceny produkcyjności łąk i pastwisk. Ocena jakości runi pastwiskowej oraz siana. Bioindykacyjna ocena jakości siedliska.

W ramach ćwiczeń terenowych studenci zapoznają się z roślinnością użytków zielonych, która występuje w naturalnych warunkach siedliskowych. Są one okazją do zebrania materiału roślinnego do zielnika roślin łąkowych, którego przedstawienie jest jednym z warunków zaliczenia ćwiczeń. Ponadto w sposób praktyczny dokonują wyceny produkcyjności i jakości runi oraz oceny jakości siedliska metodą bioindykacyjną. Zapoznają się również z niektórymi technologiami zbioru i konserwacji pasz.

Literatura:

1. Falkowski M. i in. 1974. Trawy uprawne i dziko rosnące. PWRiL Warszawa.2. Speeding C.R.W. 1976. Grassland ecology. Oxford University Press.

3. Mengel K., Kirkby E. 1983. Podstawy żywienia roślin. PWRiL Warszawa.

4. Doboszyński L. i in. 1988. Przewodnik łąkarski. PWRiL Warszawa.

5. Rogalski i in. 2004. Łąkarstwo. Wyd. Kurpisz, Poznań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.