Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.EPR2A.NM.RROAS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika produkcji roślinnej
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest opanowanie przez studentów podstawowych pojęć dotyczących ekonomiki produkcji rolniczej, podejmowania decyzji dotyczących gałęzi produkcji, sposobów określania kosztów, dochodów, opłacalności.

Pełny opis:

Wykłady:

Wprowadzenie do ekonomiki produkcji: czynniki produkcji, pojęcie gospodarstwa, czynniki kształtujące organizację gospodarstwa

Gospodarstwo rolnicze i jego otoczenie, gospodarstwo a rynek, powiązania pomiędzy czynnikami i warunkami produkcji

Mierniki i wskaźniki charakteryzujące typ gospodarstwa rolniczego (wg kryteriów UE)

Metodyka obliczania nadwyżki bezpośredniej (pełnej i niepełnej) i kosztów jednostkowych dla gałęzi produkcji, rachunki pomocnicze - koszty wykonania prac, wycena produktów obrotu wewnętrznego

Sposoby przywracania równowagi ekonomicznej w gospodarstwie - racjonalizacja produkcji

Charakterystyka rynku środków produkcji rolniczej - relacje cen środków produkcji do produktów rolnych

Charakterystyka rynków gałęzi produkcji roślinnej (zboża, ziemniaki, buraki)

Charakterystyka rynków produkcji (buraki, rzepak, pastewne)

Nadwyżki bezpośrednie gałęzi produkcji roślinnej i jednostkowe koszty produkcji - zboża, ziemniaki, rzepak itp.

Nadwyżki bezpośrednie gałęzi produkcji zwierzęcej i jednostkowe koszty produkcji - mleko, żywiec, jaja, wełna

Relacja ziemia-praca, jako kryterium wyboru gałęzi produkcji

Planowanie organizacji i ekonomiki produkcji w gospodarstwie

Schemat wyboru gałęzi produkcji

Ćwiczenia:

Określenie powiązania czynników i warunków produkcji z organizacją gospodarstwa rolniczego

Łączny wpływ warunków przyrodniczych i ekonomicznych na strukturę gałęzi produkcji roślinnej i zwierzęcej

Interpretacja wskaźników charakteryzujących typ gospodarstwa - opis sytuacyjny

Przykłady obliczania nadwyżki bezpośredniej pełnej i niepełnej

Rachunki pomocnicze w kalkulacji kosztów - koszt 1 KWh, koszt 1 godziny pracy maszyny, koszt 1 kg NPK, wycena produktów nietowarowych

Podejmowanie decyzji produkcyjnych na podstawie realacji cen środków produkcji do cen produktów rolnych

Ustalenie progu rentowności do ustalenia wielkości produkcji zbóż, mleka, żywca

Przykład sporządzenia opisu gospodarstwa dla potrzeb planowania

Ustalenie ograniczeń typu min i max dla gałęzi produkcji roślinnej i zwierzęcej

Opracowanie, analiza i ocena wariantów rozwiązań - wariant I

Opracowanie, analiza i ocena wariantów rozwiązań - wariant II i III

Kryteria wyboru gałęzi produkcji i określenia ich rozmiaru

Prezentacja i ocena wybranych projektów

Literatura:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.