Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza instrumentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.ANI1A.NM.RROOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

przedmiot zamknięty

Cel i treści kursu:Studenci poznają prace związane z analizą instrumentalną próbek materiałów środowiskowych (woda, gleba, rośliny, nawozy mineralne i organiczne, odpady itp.) od przygotowania próbek, roztwarzania, analizy, weryfikacji i oceny uzyskanego wyniku w oparciu o certyfikowane materiały referencyjne. Mają możliwość poznania różnej aparatury i metod: chemicznych, elektrochemicznych, spektroskopowych absorpcyjnej spektrofotometrii cząsteczkowej (UV-VIS), spektrofotometrii absorpcji atomowej z atomizacją płomieniową i elektrotermiczną (ASA), emisyjnej spektrometrii płomieniowej i ICP-AES - wzbudzenie atomu przy użyciu plazmy argonowej oraz metod chromatograficznych.Spodziewane efekty kształcenia:

Nabycie umiejętności walidacji metod i wykorzystania opisanych metod analizy instrumentalnej w badaniach.

Pełny opis:

Harmonogram wykładów:1. Wprowadzenie i klasyfikacja metod instrumentalnych wykorzystywanych w rolnictwie i badaniach środowiskowych 1 h.2. Pobieranie i przygotowanie próbek środowiskowych do analizy chemicznej 1 h.3. Metody elektrochemiczne - pH-metria, elektrody jonoselektywne, konduktometria i voltamperometria - 1 h.

4. Emisyjna spektrofotometria płomieniowa i absorpcyjna spektrofotometria atomowa oraz jej modyfikacje 2 h.

5. Atomowa spektrometria emisyjna z indukcyjnie wzbudzoną plazmą 1 h.

6. Spektrofotometria w świetle widzialnym (VIS) i nadfiolecie (UV) 1 h.

7. Zastosowanie metod chromatograficznych w badaniach środowiskowych: chromatografia gazowa i cieczowa -1 h.

8. Walidacja metod i ocena błędów - 2 h.

Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Roztwarzanie próbek gleby i roślin: spopielanie na sucho, mineralizacja na mokro i mineralizacja do oznaczania azotu (zestaw Tecator), roztwarzanie mikrofalowe (aparat - Milestone 1200) 4 h.

2. Oznaczanie azotu automatycznym analizatorem Kjeltec TM 2300 (FOSS) 3 h.

3. Oznaczanie spektrofotometrem absorpcji atomowej (Solaar M6) atomizacja w płomieniu i elektrotermiczna 5 h.

4. Oznaczanie spektrometrem emisyjnym ICP-AES JY 238 ULTRACE; analiza rtęci analizatorem AMA 254 4 h.

5. Oznaczanie i możliwości wykorzystania spektrofotometru UV-VIS Beckman 200 - 4 h.

Literatura:

Literatura podstawowa:1. Szczepaniak W., 1996: Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 177-199, 217-246, 252-258, 281-336.

2. Dojlido J., Zerbe J., 1997: Instrumentalne metody badania wody i ścieków, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, s. 19-66, 144-166.

- uzupełniająca:

1. Kocjan R. (red.), 2002: Chemia analityczna. Cz. II. Analiza instrumentalna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 192-209, 215-222, 310-319, 328-344, 348-397, 399-425.

2. Kryściak J., 1999: Chemiczna analiza instrumentalna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 181-202, 236-292, 339-346.

3. Witkiewicz Z., 1992: Podstawy chromatografii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 9-172.

4. Tan H.,K., 2005: Soil Sampling, Preparation, and Analysis 2nd ed., CRC Press, Taylor and Francis Group, p. 189-207, 244-254, 365-414.

5. Politechnika Gdańska, witryna internetowa

http://www.pg.gda.pl/chem/CEEAM/Dokumenty/CEEAM_ksiazka_polska/Rozdzialy/rozdzial_002.doc, stan z 5.X.2008 r. (również rozdziały: 3, 9, 12, 14-16, 19 i 36).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.