Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.NEG.1A.NM.RZAPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy: Zarządzanie w przedsiębiorstwie, 1 sem, niestacj. mgr. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nabycie podstawowych wiadomości dotyczących negocjacji a także umiejętności stosowania w praktyce technik negocjowaniaPojęcie negocjacji, proces komunikacji, strategie i taktyki negocjacji, tezy negocjacji, zespół negocjacyjny, asertywność w negocjacjach, techniki obsługi klenta

Pełny opis:

Wykłady:1. Pojęcie negocjacji, negocjator, mediator, istota negocjacji, ich rodzaje i treść (1h)2.Elementy procesu komunikacji, ogniwa przekazu informacji, kiedy negocjować a kiedy nie należy prowadzić negocjacji (1H)3.Taktyki i strategie negocjacyjne, zachowania niewrbalne w negocjacjach.Film - Techniki negocjacji. (2h)

4.Style negocjowania i ich charakterystyka (1h)

5.Fazy i czynności w procesie negocjowania (1h)

6.Zespół negocjacyjny - podział ról i zadania (1h)

7.Najczęściej popełniane błędy w negocjacjach (1h)

8.Typy klienta i jak ich obsługiwać. Film: Psychologia obsługi klienta (2h)

9.Asertywność w negocjacjach. Film: Asertywnosć (2h)

10.Wykorzystanie telefonu w negocjacjach i obsłudze klienta (2h)

11.Sztuka przemawiania a sukces w negocjacjach (1h)

Ćwiczenia:

1.Negocjator, mediator, negocjacje, dlaczegom negocjujemy i rodzaje negocjacji (1h)

2.Okreslenie zalet i wad negocjacji bezpośrednich i pośrednich, zachowania niewerbalne w negocjacjach (1h)

3.Rozpoznawanie stylów negocjowania, negocjacje miękkie, twarde, rzeczowe (1h)

4.Przykład negocjacji handlowych - dyskusja nad filmem - techniki negocjacji (1h)

5.Insceniazacja - negocjacje biznesowe, praca indywidualna, grupowa, dyskusja plenarna (3h)

6.Jak obsługiwać różne typy klientów - dyskusja nad filmem: Psychologia obsługi klienta (2h)

7.Zachowania asertywne, bierne i agresywne w negocjacjach - dyskusja nad filmem: Asertywność (2h)

8.Zasady rozmawiania przez telefon - analiza przypadków

9.Telemarketing w negocjacjach - zasady (2h)

10.Wskazania co do technik przemawiania - opis sytuacyjny (1h)

Literatura:

Film: Techniki negocjowania. Synergia, Gdańsk, 2006

Film: Psychologia obsługi klienta. Synergia, Gdańsk, 2003

Film: Asertywność.Synergia, Gdańsk, 2003

Nęcki Z. Negocjacje w biznesie. Biblioteka Menedżera. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1995

Fischer R., Ury W. Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. PWE, W-wa, 1994

Mastenbroe W. Negocjowanie. PWN, W-wa, 1997

Aslett D. Jak przemawiać publicznie. Czytelnik, W-wa, 1994

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.