Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uprawa łąk i pastwisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.LKR.UPLIP.SI.HZORX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa łąk i pastwisk
Jednostka: Katedra Łąkarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs w swoim założeniu winien przybliżyć słuchaczowi szeroki zakres zagadnień dotyczących powstawania, występowania oraz klasyfikacji użytków zielonych. Z uwagi na syntetyczny charakter zawiera w sobie elementy wielu pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak: botanika, fizjologia roślin, chemia rolna, żywienie zwierząt. Program kursu uwzględnia przede wszystkim gospodarcze znaczenie użytków zielonych jako źródła paszy dla zwierząt, ale zwraca też uwagę na pozarolnicze funkcje w ochronie środowiska naturalnego, walory przyrodnicze, estetyczne i rosnące znaczenie energetyczne.

Pełny opis:

Program wykładów:1. Geneza powstania i występowanie użytków zielonych świata. Powierzchnia użytków zielonych w Polsce, ich typologia i potencjał produkcyjny.2. Ekosystemy trawiaste i specyfika tworzenia się biomasy na użytkach zielonych.3. Dynamika wzrostu roślinności łąkowo-pastwiskowej.

4. Nawożenie a wartość gospodarcza roślinności łąkowo-pastwiskowej.

5. Użytkowanie łąk i metody konserwacji pasz z trwałych użytków zielonych.

6. Organizacja i użytkowanie pastwisk.

7. Mechanizacja prac na użytkach zielonych.

8. Przyczyny degradacji oraz metody regeneracji użytków zielonych.

9. Rola użytków zielonych w ochronie środowiska.

10. Użytki zielone jako źródło energii odnawialnej.

Program ćwiczeń laboratoryjno-audytoryjnych:

1. Systematyka i morfologia traw.

2. Zasady oznaczania nasion ważniejszych gatunków traw i motylkowatych. Oznaczanie materiału siewnego wybranych gatunków traw.

3. Zasady oznaczania ważniejszych gatunków traw na podstawie budowy kwiatostanów. Oznaczanie wybranych traw w stanie kwiatowym.

4. Zasady oznaczania traw w stanie bezkwiatowym. Oznaczanie wybranych gatunków roślin łąkowych w stanie bezkwiatowym.

Zasady układania mieszanek na trwałe i przemienne użytki zielone oraz trawniki.

5. Metody oceny składu florystycznego runi użytków zielonych. Metody określania jakości siedlisk oraz wartości gospodarczej łąk i pastwisk.

Literatura:

1. Falkowski M. i in. 1970. Łąkarstwo. PWRiL Warszawa.

2. Mengel K., Kirkby E. 1983. Podstawy żywienia roślin. PWRiL Warszawa.

3. Doboszyński L. i in. 1988. Przewodnik łąkarski. PWRiL Warszawa.

4. Rogalski M. i in. 2004. Łąkarstwo. Wyd. Kurpisz, Poznań.

5. Kostuch R., Twardy S. 1986. Urządzanie i wykorzystywanie pastwisk. Wydawnictwo Spółdzielcze Warszawa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.