Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.FIZY2.07L.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka 2
Jednostka: Katedra Chemii i Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Uzupełnienie wiadomości z optyki falowej: interferencja , dyfrakcja, polaryzacja światła.Zjawiska korpuskularne- zjawisko fotoelektryczne i Comptona.Fizyka współczesna: teoria względności, fizyka atomu, elementy mechaniki kwantowej, elementy fizyki jądrowej i jej zastosowanie, cząstki elementarne.

Pełny opis:

Własności magnetyczne substancji,podział substancji magnetycznych.Pole magnetyczne Ziemi-anomalie.

Pole elektromagnetyczne,zjawisko indukcji elektromagnetycznej.Równania Maxwella.

Fale elektromagnetyczne.Zastosowanie fal elektromagnetycznych do pomiaru odległości i kątów.

Model atomu Bohra.Elementy optyki atomowej-hipoteza de Broglie'a.Fizyczne podstawy analizy widmowej.Emisja wymuszona.Lasery.Optyka nieliniowa.

Charakterystyki falowe światła.Interferencja światła, ogólne warunki powstawania obrazów interferencyjnych. Filtry interferencyjne.

Dyfrakcja fali kulistej i płaskiej.Siatka dyfrakcyjna. Zdolność rozdzielcza układu.

Polaryzacja światła,elementy polaryzujące.

Zjawisko fotoelektryczne, zjawisko Comptona.Podstawy fotometrii.

Elementy fizyki współczesnej,teoria względności.Fizyka atomu, elementy mechaniki kwantowej.

Fizyka jądrowa: budowa jądra atomowego,rozpad i prawo rozpadu promieniotwórczego, zastosowanie.

Szczegółowa tematyka ćwiczeń:

Pole elektromagnetyczne. Zawada obwodów RLC. Wyznaczanie współczynnika samoindukcji i pojemności elektrycznej.

Półprzewodniki.

Wyznaczanie charakterystyk diód półprzewodnikowych.

Generator drgań relaksacyjnych.

Wyznaczanie stałej RC obwodu i pojemności kondensatora.

Interferencja i dyfrakcja światła.

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej. Laser.

Zjawisko polaryzacji światła. Wyznaczanie stężenia roztworu. Polarymetr.

Fizyczne podstawy analizy spektroskopowej.

Wyznaczanie długości fal świetlnych.

Wielkości fotometryczne.Sprawdzanie prawa Lamberta.

Literatura:

1.J.Orear, Fizyka, tom I i II WT, Warszawa, 1983

2.D.Halliday,R.Resnick, Fizyka, tom I i II PWN, Warszawa,1993

3.R.P.Feynman, Feynmana wykłady z fizyki, PWN,Warszawa,1974

4.Sz.Szczeniowski, Fizyka doświadczalna,cz.IV,Optyka,PWN ,Warszawa,1973

5.J.R.Meyer-Arendt, Wstęp do optyki, PWN,Warszawa,1979

6.T.Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN,Warszawa,1986.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.