Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie produkcją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.ZPR.SL.REKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie produkcją
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia, 6 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Opanowanie podstawowych pojęć dotyczących produkcji przemysłowej i rolniczej oraz nabycie umiejętności podejmowania decyzji produkcyjnych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Produkcja, proces produkcji i proces technologiczny. (1 godz.).

2. Organizacja procesu produkcyjnego (technologicznego) (1 godz.).

3. System produkcyjny i jego otoczenie (1 godz.).

4. Projektowanie procesów produkcyjnych (1 godz.).

5. Wydajność i pracochłonność produkcji oraz czynniki je kształtujące (1 godz.).

6. Gotowość produkcyjna i sprawność maszyn i urządzeń. (1 godz.).

7. Wyposażenie przedsiębiorstwa w środki trwałe (1 godz.).

8. Rytmiczność i asortyment produkcji (1 godz.).

9. Zdolność produkcyjna maszyn i urządzeń (2 godz.)

10. Zarządzanie produkcją poprzez zarządzanie kosztami (2 godz.)

11. Zarządzanie jakością produkcji. Ewolucja pojęć jakości i koncepcji zarządzania jakością, (1 godz.).

12. Opracowanie strategii jakości w przedsiębiorstwie. (1 godz.).

13. Zaliczenie ćwiczeń. (1 godz.).

Literatura:

Zygmunt Mazur [et al.]. Zarządzanie produkcją: wybrane zagadnienia. Kraków Scriptorium \"TEXTURA\", 2001.

pod red. Zdzisława Jasińskiego: Zarządzanie produkcją. Materiały do ćwiczeń. Skrypty AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1993.

J. Szabłowski, A. Wasiluk: Zarządzanie produkcją (zbiór zadań), Białystok 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania produkcją,

- zna podstawowe elementy materialnego środowiska pracy z uwzględnieniem specyfiki produkcji w rolnictwie,

- student zna pojęcie i rodzaje norm.

Umiejętności:

- potrafi określić na czym polega specyfika zarządzania produkcją w produkcji rolniczej,

- potrafi obliczać i interpretować podstawowe wielkości charakteryzujące proces zarządzania produkcją.

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie zarządzania produkcją,

- wykazuje otwartość na zmiany i innowacyjność,

- organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Zaliczenie ćwiczeń następuje w oparciu o wyniki ogólnej oceny aktywności na zajęciach.

2. zaliczenie pisemne (ostatnie zajęcia)

Ocena końcowa: średnia ocen uzyskanych na zajęciach

Wykłady:

Metody oceniania: egzamin - forma pisemna (test wyboru).

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia – 15 godz.

- egzamin końcowy – 1 godz.

- konsultacje – 2 godz.

Razem: 33 godz. : 25 = 1,32 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń - 5 godz.

- przestudiowanie podręczników do danego przedmiotu – 5 godz.

- przygotowanie się do kolokwium – 7 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 8 godz.

Razem godz. praktyczne: 25 godz. : 25 =1,0 (czyli 1 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj
Prowadzący grup: Marta Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.