Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek giełdowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.RYG.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek giełdowy
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW: EKONOMIA/ZARZĄDZANIE / ECTS: 2 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą i funkcjonowaniem współczesnego rynku giełdowego.

Pełny opis:

I. Wykłady

1. Klasyfikacja rynków: rynki nieformalne i formalne. Ogólna charakterystyka ( specyfika ) rynku giełdowego. Klasyfikacja giełd - 2h.

2. Rodzaje transakcji giełdowych: transakcje spot ( gotówkowe ), forward i futures - 2h

3. Transakcje spekulacyjne, zabezpieczające i opcyjnie - istota, znaczenie i ryzyko - 2h

4. Istota, funkcje i uczestnicy rynku kapitałowego. Firma na giełdzie papierów wartościowych - korzyści, obowiązki i koszty - 2h

5. Tradycyjne i pochodne instrumenty finansowe rynku kapitałowego - 2h

II Ćwiczenia

1.Transakcje terminowe - ryzyko i rentowność, dźwignia finansowa i jej znaczenie - obliczenia praktyczne - 2h

2. Ocena tradycyjnych i pochodnych instrumentów finansowych pod względem ryzyka, rentowności i płynności. Obliczanie rentowności nominalnej i realnej - 2h

3. Giełda papierów wartościowych, indeksy giełdowe, wskaźniki rynku kapitałowego - 1h

Literatura:

1. Drewiński M. Podstawy inwestowania na giełdach towarowych. Wyd. UMK, Toruń 2007

2. Kulpaka P. Giełdy w gospodarce. PWE, W-wa 2007

3. Ostrowska E. Rynek kapitałowy. PWE, W-wa 2007

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu ( wykłady + ćwiczenia ) student:

A/ wiedza:

- wymienia różnice między giełdą a innymi rynkami zorganizowanymi ( aukcja, przetarg, rynek hurtowy ),

- zna podstawowe rodzaje transakcji giełdowych i ich zastosowanie (spekulacja, arbitraż, asekuracja ),

- charakteryzuje rynek kapitałowy, jego uczestników i instrumenty finansowe.

B/ umiejętności:

- oblicza łączny efekt wielu różnokierunkowych zmian cen i wskaźników giełdowych,

- oblicza rentowność nominalną i realną z różnych instrumentów i transakcji giełdowych.

C/ kompetencje społeczne:

- ma świadomość szans i zagrożeń jakie stwarza współczesny rynek giełdowy,

- docenia rolę informacji i wiedzy n.t. rynku giełdowego przy decyzjach inwestycyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie ćwiczeń : sprawdzian pisemny ( 2-3 zadania obliczeniowe ). Skala ocen: Ocena pozytywna od 50%, każde kolejne 10 pkt. procentowych podwyższa ocenę o 0,5 stopnia.

2. Zaliczenie wykładu: sprawdzian pisemny, który ma pokazać opanowanie części teoretycznej zajęć. Skala ocen: Ocena pozytywna od 50%, każde kolejne 10 pkt. procentowych podwyższa ocenę o 0,5 stopnia.

Ocena końcowa=0,6 x ocena z egzaminu (wykłady)+ 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady - 10 godz.

- ćwiczenia - 5 godz.

- penetracja bieżących publikacji - 5 godz.

- przygotowanie się do kolokwium - 10 godz.

- przygotowanie się do egzaminu - 14 godz.

- dokończenie ćwiczeń w domu - 4 godz.

- egzamin - 1 godz.

Razem: 50 godz. : 25 = 2,0 ( czyli 2 pkt ECTS )

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.