Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.RAK.SL.RZEKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość komputerowa
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia, 6 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 6 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rachunkowość komputerowa

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA/ZARZĄDZANIE /ECTS: 2/ semestr 7

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: SL

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zasad ewidencji operacji gospodarczych.

Poznanie i rozpoczęcie pracy z systemem COMARCH OPT!MA . Nabycie umiejętności ustawienia parametrów systemu, obsługi wybranych funkcji w podstawowych modułach takich jak: Kasa/Bank, Księga Handlowa, Środki Trwałe.

Pełny opis:

Treść ćwiczeń:

1. Konfiguracja programu COMARCH OPT!MA – założenia nowej bazy danych. 2 godz.

2. Konfiguracja parametrów firmy. 2 godz.

3. Wprowadzenie listy banków, kategorii i kontrahentów firmy. Import pozostałych danych z bazy demonstracyjnej. 2 godz.

4. Moduł Kasa/Bank. Konfiguracja modułu. Zakładanie rejestrów kasowo/bankowych, otwieranie raportów, planowanie płatności w preliminarzu płatności. 2 godz.

5. Zapisy kasowo/bankowe – rozliczenie zapisu z planowaną płatnością, wykorzystanie funkcji podziel, kompensata zapisów kasowych. 2 godz.

6. Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe. Generowanie planu kont. Wprowadzenie danych do bilansu otwarcia. 2 godz.

7. Bezpośrednie zapisy księgowe do Dzienników. Wprowadzenie zapisów do rejestrów VAT i do ewidencji dodatkowej. 2 godz.

8. Schematy księgowe – stworzenie automatycznych wzorców księgowań, przeksięgowanie wprowadzonych faktur. 2 godz.

9. Schematy księgowe – stworzenie automatycznych wielowariantowych wzorców księgowania zakupów. 2 godz.

10. Schematy księgowe - stworzenie automatycznych wzorców księgowań dla księgowania raportu kasowego, bankowego oraz listy płac. 2 godz.

11. Zestawienia księgowe – bilans firmy. 2 godz.

12. Deklaracje PIT. 2 godz.

13. Ewidencja środków trwałych. 2 godz.

14. Ewidencja wynagrodzeń. 2 godz.

15. Zaliczenie. 2 godz.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 36 /ECTS 1,4/

w tym:

- udział w ćwiczeniach: 30 godz.

- konsultacje 4 godz.

- udział w egzaminie 2 godz.

- praca własna studenta wynosi 15 godz. / ECTS 0,6/

Literatura:

Podręcznik i instrukcja do ćwiczeń: System ERP COMARCH OPTIMA . COMARCH Systemy informatyczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student potrafi objaśnić strukturę systemu ERP COMARCH OPTIMA, wymienić jego moduły i opisać ich funkcję.

Umiejętności:

- student obsługuje system w zakresie modułu Kasa/Bank, Księga Handlowa i Środki Trwałe,

- student potrafi założyć własną bazę danych (firmę) i skonfigurować jej parametry,

- zakłada rejestry kasowe, bankowe, wprowadza do nich dokumenty i je rozlicza,

- określa konta syntetyczne i analityczne na które wprowadza zapisy księgowe,

- tworzy schematy księgowe – wzorce księgowań oraz przeksięgowuje wprowadzone dokumenty

- zna mechanizm tworzenia oraz generowania zestawień księgowych na przykładzie bilansu firmy.

Kompetencje społeczne:

- student posiada świadomość szerokiego zakresu wykorzystania systemów informatycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzaniu firmą,

- znajomość obsługi systemu może wykorzystać w pracy zawodowej z uwagi na jego powszechne stosowanie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, uzupełniając samodzielnie umiejętność obsługi modułów dodatkowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ćiczenia

Oceny formujące: oceny za wykonanie zadań w poszczególnych modułach

a) Kasa/Bank,

b) Księga Handlowa,

c) Środki Trwałe

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jesli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej ni? 50% obowiazujacych efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jesli w zakresie ka?dej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiazujacych efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie sredniej arytmetycznej z trzech składowych (W,

U lub K) efektów kształcenia (srednio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjeto dla ocen dobrej (4,0 - srednio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - srednio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - srednio >90%).

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Michał Cupiał, Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.