Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.FIP.SL.RZAXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Zarządzanie, 6 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi finansów publicznych. Studenci poznają cel i zasady gospodarowania środkami publicznymi w ujęciu budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Przedmiot nauki o finansach publicznych oraz funkcje finansów publicznych w gospodarce rynkowej

2. Pojęcie budżetu państwa, cechy i funkcje budżetu, zasady budżetowe

3. Dochody publiczne: rodzaje, źródła, struktura

4. Podatki jako źródło dochodów publicznych, rodzaje i funkcje podatków, system podatkowy. Gospodarcze i społeczne konsekwencje opodatkowania

5. Wydatki publiczne: rodzaje oraz kierunki wydatkowania środków publicznych. Prawo Wagnera

6. Równowaga budżetowa

7. Deficyt budżetowy oraz dług publiczny oraz sposoby finansowania deficytu publicznego

8. Problemy decentralizacji sektora finansów publicznych

Ćwiczenia:

1. Pozioma i pionowa analiza sektora finansów publicznych (2h)

2. Wpływ finansów publicznych na kreowanie popytu krajowego (2h)

3. Działanie mnożnika podatkowego (2h)

4. Analiza zależności pomiędzy wymianą międzynarodową a finansami publicznymi (2h)

5. Wpływ polityki budżetowej na zmiany w popycie (2h)

6. Podatki jako źródło dochodów budżetu państwa (2h)

7. Aktualne problemy krajowych i światowych finansów publicznych – deficyt budżetowy i dług publiczny oraz działania naprawcze podejmowane przez władze centralne (2h)

8. Zaliczenie ćwiczeń (1h)

Literatura:

1. Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN Warszawa,

2. Wernik A., 2007, Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student posiada wiedzę teoretyczną w zakresie obejmującym podmioty, zjawiska oraz procesy związane z sektorem finansów publicznych.

Umiejętności:

- Student potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych,

- Student potrafi wskazać istotne różnice pomiędzy budżetem centralnym, a finansami jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw),

- Student nabywa umiejętności przydatne w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Kompetencje społeczne:

- Student posiada umiejętność twórczego i krytycznego myślenia, a także wyciągania wniosków na temat stanu finansów państwa,

- Student dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie finansów publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Część ćwiczeniowa oceniana jest na podstawie prac projektowych oraz pisemnego zaliczenia.

Zaliczenie wykładów - pisemne - pytania opisowe oraz w formie testowej z elementami uzupełniania odpowiedzi.

Bilans nakładu pracy Studenta:

- wykłady - 15 godz.,

- ćwiczenia - 15 godz.,

- zaliczenie końcowe - 2 godz.

Razem: 32 godz : 25 = 1,28 (1 pkt ECTS)

- zbieranie danych empirycznych - 5 godz.,

- opracowanie danych i przygotowanie pracy projektowej - 10 godz.,

- przygotowanie do zaliczenia końcowego - 5 godz.

Razem godz. praktyczne: 20 godz. : 25 = 0,8 (1 pkt ECTS)

Ogółem: 2 pkt ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Satoła
Prowadzący grup: Łukasz Satoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Satoła
Prowadzący grup: Łukasz Satoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.