Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekoturystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F5.EKT.SL.RZEXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekoturystyka
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 5 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 5 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty ekoturystyki, jej form oraz czynników rozwoju w Polsce i na świecie. Wśród nich nacisk kładzie się na obszary przyrodniczo cenne, w tym obszary chronione oraz na dziedzictwo kulturowo-historyczne.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Istota ekoturystyki - 1 godz.

2. Czynniki rozwoju ekoturystyki - 2 godz.

3. Formy ekoturystyki- 2 godz.

4. Turystyka kwalifikowana- 2 godz.

5. Agroturystyka - 2 godz.

6. Interpretacja dziedzictwa kulturowo-historycznego - 2 godz.

7. Istota turystyki zrównoważonej - 2 godz.

8. Parki narodowe w Polsce - 2 godz.

Ćwiczenia:

1. Istota ekoturystyki i uwarunkowania jej rozwoju w Polsce

2. Zarządzanie ekoturystyką

3. Marketing usług ekoturystycznych

4. Kształtowanie produktu ekoturystycznego.

5. Formy promocji w ekoturystyce

6. Zarządzanie środkami Unii Europejskiej w rozwoju ekoturystyki.

7. Formy dziedzictwa kulturowego

8. Turystyka winiarska w Polsce i na świecie

9. Zarządzanie przewodnictwem w turystyce.

10. Zarządzanie pilotażem w turystyce.

11. Usługi rekreacyjne w ekoturystyce

12. Istota strategii rozwoju turystyki i ekoturystyki

13 .Rola otoczenia instytucjonalnego w promocji turystyki w Polsce.

14. Produkty tradycyjne jako czynnik rozwoju ekoturystyki

15. Istota krajoznawstwa - turystyka krajoznawcza.

Literatura:

Jalinik M., Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.

Sawicki B., Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2007.

Sikorska-Wolak i. (red.) Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.

Zaręba D., Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę nt. istoty i czynników rozwoju ekoturystyki,

- student poznaje formy ekoturystyki uprawiane w Polsce.

Umiejętności:

- w oparciu o zdobytą wiedzę student potrafi definiować pojęcia i zagadnienia dotyczące istoty i czynników rozwoju ekoturystyki,

- student potrafi określić wpływ różnych form działalności marketingowej na rozwój i zarządzanie ekoturystyką,

- student potrafi przedstawić najważniejsze elementy dziedzictwa kulturowo-historycznego.

Kompetencje społeczne:

- student dostrzega znaczenie różnych czynników w celu promowania ekoturystyki, opartej na zwiedzaniu obszarów przyrodniczo cennych i regionów obfitujących w walory kulturowe

- efektem nauczania jest świadomość studenta dotycząca potrzeby wspierania rozwoju ekoturystyki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w formie pisemnej. Podstawą przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń, a następnie uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia - 15 godz.

egzamin końcowy - 1 godz.

konsultacje - 2 godz.

Razem: 33 godz.

33 godz. : 30 = 1,1 (czyli 1 pkt ECTS)

Przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

Razem godz. praktyczne: 30 godz. : 30 = 1,0 (czyli 1 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%)

Podobny sposób obliczenia ocen jak przedstawiony przy ocenie 3,5 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) oraz bardzo dobrej (5,0 - średnio > 90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty ekoturystyki, jej form oraz czynników rozwoju w Polsce i na świecie. Wśród nich nacisk kładzie się na obszary przyrodniczo cenne, w tym obszary chronione oraz na dziedzictwo kulturowo-historyczne.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Istota ekoturystyki - 1 godz.

2. Czynniki rozwoju ekoturystyki - 2 godz.

3. Formy ekoturystyki- 2 godz.

4. Turystyka kwalifikowana- 2 godz.

5. Agroturystyka - 2 godz.

6. Interpretacja dziedzictwa kulturowo-historycznego - 2 godz.

7. Istota turystyki zrównoważonej - 2 godz.

8. Parki narodowe w Polsce - 2 godz.

Ćwiczenia:

1. Istota ekoturystyki i uwarunkowania jej rozwoju w Polsce

2. Zarządzanie ekoturystyką

3. Marketing usług ekoturystycznych

4. Kształtowanie produktu ekoturystycznego.

5. Formy promocji w ekoturystyce

6. Zarządzanie środkami Unii Europejskiej w rozwoju ekoturystyki.

7. Formy dziedzictwa kulturowego

8. Turystyka winiarska w Polsce i na świecie

9. Zarządzanie przewodnictwem w turystyce.

10. Zarządzanie pilotażem w turystyce.

11. Usługi rekreacyjne w ekoturystyce

12. Istota strategii rozwoju turystyki i ekoturystyki

13 .Rola otoczenia instytucjonalnego w promocji turystyki w Polsce.

14. Produkty tradycyjne jako czynnik rozwoju ekoturystyki

15. Istota krajoznawstwa - turystyka krajoznawcza.

Literatura:

Jalinik M., Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.

Sawicki B., Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2007.

Sikorska-Wolak i. (red.) Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.

Zaręba D., Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.