Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

World Agricultural Production

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3a.WAP.SM.ROSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: World Agricultural Production
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

World food output. Leading agricultural producers and exporters in the world. Climatic zones and type of agriculture. From evolution to revolution in agriculture. Food supply in different countries. The influence of international organizations on agriculture and rural development in the world. Sources of information on world agriculture.

Cele przedmiotu: nauczanie przedmiotu obejmuje zapoznanie się ze stanem produkcji rolniczej w poszczególnych regionach świata, w kontekście ich zróżnicowania geograficznego i ekonomicznego. Słuchacz poznaje kwestie rolniczego potencjału produkcyjnego stref klimatycznych świata. Zaznajamia się z nowoczesnymi źródłami informacji o rolnictwie.

Pełny opis:

1. World food output.

2. Population and food demand.

3. From evolution to revolution in agriculture.

4. Climatic zones and type of agriculture. I

5. Climatic zones and type of agriculture. II

6. Irrigated agriculture. I

7. Irrigated agriculture. II

8. Dryfarming.

9. Rainfed agriculture.

10. Leading agricultural producers and exporters in the world. I

11. Leading agricultural producers and exporters in the world. II

12. Food supply in different countries.

13. Agricultural products trade.

14. The influence of international organizations on agriculture in the world.

15. Sources of information on world agriculture.

Topics of exercises :

1. Presentation - production and trade of cereal crops

2. Presentation - production and trade of root and tuber crops

3. Presentation - production and trade of oil plants

4. Presentation - production and trade of fibre plants

5. Presentation - production and trade of fruit crops

6. Presentation - production and trade of tea, coffee and cocoa

7. Presentation - production and trade of meat

8. Presentation - production and trade of milk and eggs

9. Presentation - economy and agriculture of selected region or country

10. Presentation - economy and agriculture of selected region or country

11. Presentation - economy and agriculture of selected region or country

12. Presentation - economy and agriculture of selected region or country

13. Presentation - economy and agriculture of selected region or country

14. Presentation - economy and agriculture of selected region or country

15. Presentation - economy and agriculture of selected region or country

Literatura:

www.fao.org

www.wto.org

www.fas.usda.gov

Allaby M.,: World Food Resources

Wortman S., R.W. Cummings: To Feed this World

Efekty uczenia się:

KNOWLEDGE:

Students have the knowledge about the diversity and specificity of the productive potential of agriculture in the various regions of the world.

SKILLS:

- Students knows the basic vocabulary in English related to crops, tillage breeding and irrigation equipment

- Students are able to convert measurement units, including those relating to the climate change, on those used in counties with English and British and American measurement system

- Students can define the parameters of the natural conditions for agricultural production, knowing the geographical location of the region.

SOCIAL COMPETENCE:

Students overcome resistance to participation in discussions on topic related to agriculture, climate and plant world

Metody i kryteria oceniania:

Lectures: written exam – test checking the knowledge of English terms for plants, climate conditions, tillage and also British and American measurement units associated with agricultural production as well as the orientation of the planted areas and trade directions of agricultural products.

Classes: assessment of the substantial and formal preparation and also presentation skills in English, selected issued of agricultural production of the regions in the world.

Outline of student workload:

- Lectures – 15 hours

- Classes – 15 hours

- Final test – 2 hours

- Office hours – 5 hours

Total: 37 hours : 25 = 1,48 (i.e. 1 ECTS point).

- Bibliography study – 30 hours

- Searching for sources and literature to the multimedia presentations – 35 hours

- Individual preparation of a multimedia presentation – 20 hours

- Preparing for the exam – 35 hours

Total hours of practical preparation: 120 hours : 25 = 4,8 (i.e. 5 ECTS points)

TOTAL: 6 ECTS points

Grade E (2.0) Very low level of understanding , less than 40%

Grade D (3.0) Basic information about the lectures and lab practicals, 45-55%

Grade C (3.5) Ability to discuss any problem at the intermediatelevel 60%

Grade B (4.0) Good understanding of the subject, ability to ask about different issues, 70%

Grade B+ (4.5) Very good knowledge about the subject, student is interested in the subject and asks for more information, works on his own 85%

Grade A (5.0) Excellent understanding, full discussion, very good lab practicals more than 90%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)