Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.PAO.NM.RJBSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA/ECTS 2/ semestr: 1

Profil ogólnoakademicki/ Forma i poziom: NM

status: FAKULTATYWNY

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów/ek z przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych. Studenci poznają sposoby akwizycji obrazów, wstępnej analizy, filtracji obrazów, segmentacji i dokonywania pomiarów.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wstęp do przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych - pojęcie sygnału i obrazu analogowego i cyfrowego.

2. Przekształcenia geometryczne

3. Filtry konwolucyjne

4. Filtry morfologiczne

5. Segmentacja i dokonywanie pomiarów

Ćwiczenia:

1. Obsługa darmowych programów do przetwarzania i analizy obrazów typu ImLAB i ImageJ.

2. Wykonywanie przekształceń geometrycznych przykładowych obrazów

3. Wykonywanie filtracji przykładowych obrazów przy zastosowaniu filtrów konwolucyjnych i morfologicznych.

4. Wykonywanie pomiarów (pole powierzchni, obwód obiektów) na przykładowych obrazach.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego: 25 godzin

w tym:

wykłady: 9 godz.

ćwiczenia i seminaria: 9 godzin

konsultacje: 6 godzin

udział w badaniach: 0 godzin

obowiązkowe praktyki i staże: 0 godzin

udział w egzaminie i zaliczeniu: 1 godzina

e-learning: 0 godzin

Praca własna: 35 godzin

Literatura:

Podstawowa:

1. Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Ryszard Tadeusiewicz, Przemysław Korohoda, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student/ka zna podstawowe pojęcia związane z analizą obrazów cyfrowych

- student/ka wie co to przekształcenia geometryczne obrazów

- student/ka zna zasadę działania filtrów konwolucyjnych i morfologicznych

Umiejętności:

- student/ka potrafi wykonywać filtrację obrazów

- student/ka potrafi dokonywać segmentacji obrazów

- student/ka potrafi wykonywać pomiary pola powierzchni i obwodów obiektów znajdujących się na obrazach cyfrowych.

Kompetencje społeczne:

- student/ka zna znaczenie stosowania technik cyfrowych w życiu codziennym

- student/ka potrafi planować czas pracy

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu określana jest na podstawie wykonania i omówienia zadania związanego z przeprowadzeniem pełnej analizy przykładowego obrazu cyfrowego (analiza zawiera filtrację wstępną, zastosowanie przekształceń i filtrów, binaryzację, segmentację i wykonanie pomiarów).

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K)

przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student

uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 -

średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kasprowicz
Prowadzący grup: Marek Kasprowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kasprowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.