Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna kwestia agrarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.WKA.SL.RZEKXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna kwestia agrarna
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot związany jest z Lokalnymi Grupami Działania (LGD) i ich funkcjonowaniem w gminach studentów. Ma za zadanie ukazać trudności w funkcjonowaniu LGD, kierunki rozwoju zapisane w lokalnych strategiach.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Rola osi Leader w aktywizowaniu mieszkańców na obszarach objętych lokalną strategią rozwoju

2. LGD Ponidzie jako przykład trudności napotykanych przez Lokalną Grupę Działania

3.Metodyka budowy sieciowego produktu turystyki wiejskiej

4. Problemy i rozwiązania wybranych kwestii

5. Odnowa wsi - przykłady

6. Małe Biogazownie Rolnicze – dotacje w praktyce

7. Problemy z aktywnością członków LGD

8. Rola i znaczenie LGD w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

9. Kondycja Lokalnych Grup Działania

10. Branżowe systemy i standardy zarządzania jakością

11. Przedsiębiorczość_na_wsi

12. Zmiany w obrocie ziemią rolniczą

Tematyka ćwiczeń

1. Zajęcia organizacyjne

2. Kierunki rozwoju podejmowane przez LGD - na przykładzie LGD miejsca zamieszkania studenta

2. Analiza SWOT jako narzędzie służące opisaniu terenu funkcjonowania LGD

3. Wskaźniki realizacji strategii LGD

4. Przykładowe projekty realizowane przez LGD - jakich kwestii dotyczyły?

5. Kwestie problemów rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie LGD

6. Wpływ pandemii na rozwój obszarów wiejskich

7. Znaczenie funduszy unijnych dla przemian społeczno-ekonomicznych wsi

8. Wypadkowość w rolnictwie - kwestia bezpieczeństwa pracy

9. Zmiany w strukturze gospodarstw - zwiększanie średniej powierzchni Użytków Rolnych

10. Przestępczość na obszarach wiejskich i miejskich

11. Grupy producentów rolnych - stagnacja w tworzeniu czy rozwój, zwiększenie ich liczby?

12. Polscy producenci sprzętu rolniczego - inwestujmy w maszyny polskiej produkcji

13. Odnawialne Źródła Energii (OŹE) jako element wiejskiej rzeczywistości

14. Rolnik szuka żony - obraz rolnika ukazany w programach telewizyjnych

15. Najpopularniejsi youtiuberzy – rolnicy

Literatura:

Pilch T, Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany, [w:] Pedagogika Społeczna, (red.) T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1995, s. 157

Skrzypczak B., Podstawowe cele i metody rozwoju społeczności lokalnych, www.sas.engo.pl

Szkudlarek T., Miejsce, przemieszczenie, tożsamość, [w:] Miejsce, pamięć, obecność, (red.) J. Hudzik, J. Mizińska, Lublin 1997, s. 33.

Theiss M., Kapitał społeczny środowiska lokalnego – pojęcie i problemy, [w:] Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, (red.) W. Theiss, B. Skrzypczak, Warszawa 2006, s. 113.

Theiss W., Mała ojczyzna – w kręgu edukacji środowiskowej, [w:] Ośrodek kultury i aktywności lokalnej. W poszukiwaniu modelu instytucji społecznościowej, (red.) S. Mołda, B. Skrzypczak, Warszawa 2003, s. 20

Turlejska B., Otoczenia – środowisko – kultura: współczesny wymiar animacji kulturalnej, [w:] Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, (red.) E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska, Łódź 1998, s. 399.

Efekty uczenia się:

ZA1-W06 dysponuje wiedzą na temat przeobrażeń kulturowych oraz kultury ludowej, aktualnych problemów społecznych wsi polskiej, dezintegracji środowisk lokalnych

ZA1-W07 zna zasady przygotowywania prezentacji multimedialnej, wygłaszania referatu oraz sporządzania eseju

ZA1-U02 potrafi obserwować i oceniać zjawiska gospodarcze, analizować przyczyny, przebieg oraz skutki zjawisk ekonomicznych, z uwzględnieniem specyfiki obszarów wiejskich

ZA1-U17 potrafi analizować, rozumie i ocenia zjawiska społeczne, gospodarcze i kulturowe z uwzględnieniem obszarów wiejskich

ZA1-K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie, organizować pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania

ZA1-K08 docenia złożoność społecznych aspektów zmian zachodzących w gospodarce polskiej i światowej, ma świadomość złożoności i wieloaspektowości procesów zachodzących na wsi

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: ocena na podstawie przygotowanych referatów oraz aktywności w dyskusji po referacie.

Wykłady: test wielokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot związany jest z Lokalnymi Grupami Działania (LGD) i ich funkcjonowaniem w gminach studentów. Ma za zadanie ukazać trudności w funkcjonowaniu LGD, kierunki rozwoju zapisane w lokalnych strategiach.

W ramach przedmiotu studenci poznają aktualne problemy rozwojowe obszarów wiejskich.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Rola podejścia Leader w aktywizowaniu mieszkańców na obszarach objętych lokalną strategią rozwoju

2. LGD Ponidzie jako przykład trudności napotykanych przez Lokalną Grupę Działania

3.Metodyka budowy sieciowego produktu turystyki wiejskiej

4. Problemy i rozwiązania wybranych kwestii

5. Odnowa wsi - przykłady

6. Małe Biogazownie Rolnicze – dotacje w praktyce

7. Problemy z aktywnością członków LGD

8. Rola i znaczenie LGD w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

9. Kondycja Lokalnych Grup Działania

10. Branżowe systemy i standardy zarządzania jakością

11. Przedsiębiorczość_na_wsi

12. Zmiany w obrocie ziemią rolniczą

Tematyka ćwiczeń

1. Zajęcia organizacyjne

2. Kierunki rozwoju podejmowane przez LGD - na przykładzie LGD miejsca zamieszkania studenta

2. Analiza SWOT jako narzędzie służące opisaniu terenu funkcjonowania LGD

3. Wskaźniki realizacji strategii LGD

4. Przykładowe projekty realizowane przez LGD - jakich kwestii dotyczyły?

5. Kwestie problemów rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie LGD

6. Wpływ pandemii na rozwój obszarów wiejskich

7. Znaczenie funduszy unijnych dla przemian społeczno-ekonomicznych wsi

8. Wypadkowość w rolnictwie - kwestia bezpieczeństwa pracy

9. Zmiany w strukturze gospodarstw - zwiększanie średniej powierzchni Użytków Rolnych

10. Przestępczość na obszarach wiejskich i miejskich

11. Grupy producentów rolnych - stagnacja w tworzeniu czy rozwój, zwiększenie ich liczby?

12. Polscy producenci sprzętu rolniczego - inwestujmy w maszyny polskiej produkcji

13. Odnawialne Źródła Energii (OŹE) jako element wiejskiej rzeczywistości

14. Rolnik szuka żony - obraz rolnika ukazany w programach telewizyjnych

15. Najpopularniejsi youtuberzy – rolnicy

Literatura:

Abramowicz J. 2020. Lokalne grupy działania jako organizacje i społeczności uczące się. Praca Socjalna nr 3(35) 2020, s. 91–108

Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M. 2017. Lokalne grupy działania na rzecz włączenia społecznego w województwie lubelskim. Roczniki SERiA, tom XIX, zeszyt 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.