Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika zasobów pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.EZP.SM.REKEY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika zasobów pracy
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia 2 st., stacj. Ekonomika w gospodarce żywnościowej - fakultety, sem. 2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść przedmiotu obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące ekonomicznych aspektów wykorzystania zasobów pracy. w organizacji. Poznanie pojęć związanych z kosztami pracy, systemów i form wynagradzania pracowników. Problematyka ekonomiki zasobów pracy prezentowana jest głównie na poziomie przedsiębiorstwa w skali mikro.

Pełny opis:

Wykłady:

- zakres i treść pojęciowy ekonomiki zasobów pracy (1h),

- koszty zatrudnienia (1h),

- koszty pracy i składniki kosztów pracy (1h),

- metody pomiaru kosztów zatrudnienia i pracy (1h),

- koszty pracy a produktywność pracy (1h),

- koszty pracy a popyt na pracę (1h),

- koszty pozapłacowe związane z zatrudnieniem (1h),

- systemy i formy wynagradzania pracowników (2h),

- siatka płac, taryfikator kwalifikacyjny (1h),

- koszty pracy pracownika i pracodawcy (1h),

- wynagrodzenie pracownika a ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatek dochodowy (2h),

- koszty pracy w porównaniach międzynarodowych (1h),

- dane statystyczne dotyczące kosztów zatrudnienia, pracy, wynagrodzenia (1h),

Ćwiczenia:

- zakres pojęciowy przedmiotu - wprowadzenie do przedmiotu (1h),

- kryteria wyodrębniania kosztów zatrudnienia i ich rodzaje (2h),

- wyodrębnianie składników kosztów pracy (1h),

- zastosowanie metod pomiaru kosztów zatrudnienia i pracy (2h),

- mierniki wydajności i produktywności pracy (1h),

- charakterystyka systemów i form wynagradzania - przykłady obliczeń (2h),

- wykorzystanie taryfikatora kwalifikacyjnego i siatki płac do ustalania wynagrodzenia (2h),

- przykłady rozliczania pracownika z ZUS i Urzędem Skarbowym (2h),

- Interpretacja danych statystycznych (GUS) dotyczących wynagrodzenia i zatrudnienia w podstawowych działach gospodarki narodowej (1h),

- przykłady kosztów pracy w krajach UE (1h).

Literatura:

Król H. Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Borkowska S.1992. Jak wynagradzać. Wyd. Orgmasz, W-wa,

Borkowska S. 2004. Strategie wynagrodzeń.wyd.II, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada podstawową wiedzę o ekonomicznych aspektach zasobów pracy,

- ma wiedzę o systemach i normach wykorzystywania zasobów pracy.

Umiejętności:

- potrafi rozpoznać i obliczyć składniki kosztów pracy,

- umie rozróżnić systemu i formy wynagradzania pracowników,

-umie powiązać wynagrodzenie pracownika z ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym i podatkiem dochodowym.

Kompetencje:

Identyfikuje problemy społeczne związane z wynagrodzeniem i kosztami pracy różnych grup zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe wiadomości dotyczące ekonomiki zasobów pracy + treść wykładów) - test.

Obliczanie wynagrodzenia netto pracownika - zadanie indywidualne. Wybór formy wynagrodzenia - casy stady, dyskusja plenarna.

Obliczanie kosztów pracy wg GUS i Eustat - zadanie grupowe, dyskusja plenarna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.