Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F1.FP.SI.RROXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia przyrody
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Rolnictwo, 1 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu, zostanie przedstawiona ewolucja filozoficznych poglądów, koncepcji i nurtów dotyczących świata przyrody i i żyjącego w nim człowieka. Zaprezentowane zostaną główne nurty filozoficzne i etyczne związane z rozwojem nauki (szczególnie dziedzin przyrodniczych) oraz sposobem pojmowania świata na przestrzeni rozwoju cywilizacyjnego człowieka.

Ukazana zmienność i różnorodność poglądów na relacje człowiek-natura w różnych epokach historii człowieka, pozwoli na lepsze zrozumienie dzisiejszych postaw (stanowiących ich spuściznę) i pobudzi do samodzielnych przemyśleń na ten temat.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Wprowadzenie do filozofii przyrody - problem elementarności

2. Platońska koncepcja filozofii przyrody

3. Metafizyka Arystotelesa

4. Filozofia przyrody w średniowieczu

5. Mechanicyzm Kartezjusza

6. Newton i jego Matematyczne zasady filozofii przyrody

7. Świat według Lebniza

8. Filozofia przyrody Kanta

9. Romantyczna filozofia przyrody i jej przedstawiciele

10. Kosmologia Whiteheada

11. Racjonalizm Poppera

12. Filozoficzne podstawy współczesnej fizyki

13. Filozofia przyrody jako dziedzina nauki

14. Zagadnienia filozofii przyrody

15. Metody filozofii przyrody

Literatura:

Podstawowa:

1) Heller M. 2013. Logos Wszechświata. Zarys filozofii przyrody. Wyd. Znak

2) Hajduk. Z. 2007. Filozofia przyrody. Filozofia przyrodoznawstwa. Metakosmologia. Wyd. KUL

3) Kuszyk-Bytniewska M., Łukasik A. (red.) 2010. Filozofia przyrody współcześnie. Universitas

Uzupełniająca:

1) Tatarkiewicza W. 2005. Historia filozofii. Tom I-III. Wyd. Naukowe PWN

2) Tokarczyk R. 1988. Klasycy prawa natur. Wyd. Lubelskie

3) Roskal Z. (red.) 2016.Encyklopedia filozofii przyrody. Wyd. KUL

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

FP_W1 - Zna terminologię z zakresu filozofii

FP_W2 - Zna społeczne i etyczne zasady funkcjonowania społeczności lokalnych

FP_W3 - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

FP_U1 - Selekcjonuje, gromadzi i przetwarza dane z zachowaniem praw dotyczących własności intelektualnej

FP_U2 - Prezentuje własne poglądy i uczestniczy w dyskusji

FP_U3 - Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe zjawisk zachodzących w przyrodzie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

FP_K1 - Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia poziomu wiedzy

FP_K2 - Ma świadomość etycznej odpowiedzialności za jakość produkcji rolniczej

FP_K3 - Rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie wykonywanego zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie w formie testu - aby go zaliczyć, należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 60% pytań.

Udział oceny wykładów w końcowej ocenie wynosi 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zadrożny
Prowadzący grup: Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zadrożny
Prowadzący grup: Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.