Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.CHM.CHOG1.NI.HZOXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Brak opisu

Pełny opis:

Chemia ogólna i nieorganiczna - budowa materii: atom, cząsteczka; struktura elektronowa atomu; układ okresowy pierwiastków i konfiguracje elektronowe atomów; oddziaływania międzycząsteczkowe; elementy kinetyki procesów chemicznych; chemia elektrolitów, hydroliza soli, roztwory buforowe; samorzutność reakcji; elektrochemia; własności fizyczne i chemiczne wybranych pierwiastków. Chemia organiczna - wiązania chemiczne, efekty elektronowe, podstawowe rodzaje reakcji organicznych, oddziaływania międzycząsteczkowe; węglowodory alifatyczne: alkany, alkeny, alkiny, reakcje charakterystyczne: substytucji wolnorodnikowej i addycji elektofilowej; węglowodory aromatyczne, stan aromatyczny, wpływy elektronowe a reaktywność pochodnych benzenu w reakcjach substytucji elektrofilowej; alkohole i fenole, reakcje charakterystyczne, alifatyczne i aromatyczne związki azotowe; połączenia karbonylowe, addycja nukleofilowa; aldehydy i ketony; kwasy karboksylowe i ich pochodne; związki heterocykliczne; węglowodany: mono-, di- i polisacharydy; aminokwasy; białka, ich struktura; nukleozydy; nukleotydy.

Literatura:

Piotr Tomasik "Podstawy chemii - część I, chemia ogólna i nieorganiczna"; Aleksander Erndt "Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej"; Aleksander Erndt " Chemia organiczna - część I i II"; K. Pazdro "Podstawy chemii"; R.T. Morrison, R.N. Boyd "Chemia organiczna - część I i II"

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)