Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie i marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.AGB.ZAMAR.SI.TTWTX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie i marketing
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w dwóch częściach. W pierwszej realizowane sa zagadnienia dotyczące podstaw zarządzania, w drugiej zagadnienia zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie.

Celem nauczania jest przekazanie wiedzy w zakresie teoretycznych i praktycznych aspektów zarządzania oranizacjami oraz marketingiem.

Pełny opis:

Wykłady

1. Istota i funkcje zarządzania. Organizacja i organizowanie.(2 godz.)

2. Rozwój teorii zarządzania. Zarządzanie operacyjne

i strategiczne. Role i umiejętności kierownicze.(3 godz.)

3. Istota marketingu. Przedmarketingowe koncepcje działalności.

(2 godz.)

4. Zarządzanie marketingiem. Etapy w procesie zarządzania

marketingiem.(2 godz.)

5. Analiza mocnych i słabych stron organizacji. Szans i zagrożeń.

Analiza SWOT- dyrektywy. Opcje strategiczne. (2 godz.)

6.Marketing strategiczny. Pojęcie misji, wizji strategicznej, cele,

strategia, zadania. (2 godz.)

7. Narzędzia planowania strategicznego.(2 godz.)

8. Segmentacja. Kryteria podziału rynku. Konsumenci żywności -

zmiany i tendencje w spożyciu. (2 godz.)

8. Marketing operacyjny. Komplementarność i substytucyjność

elementów marketingu operacyjnego.(2 godz.)

9. Substrategia produktu. Opracowanie nawego produktu.

Kształtowanie asortymentu. Cykl życia produktu.(2 godz.)

10. Substraregia cen. Metody i techniki cenowania.(2 godz.)

11. Substrategia dystrybucji. Pojęcie kanałów dystrybucji. Łańcuchy

marketingowe.(2 godz.)

12.Substrategia promocji. Narzędzia promocji. Komunikacja na

rynkach żywnościowych.(2 godz.)

Literatura:

1. Kożuch B., Kożuch A. Podstawy zarządzania. Wyd. WSE-H.

Bielsko-Biała 2004.

2. Altkorn J. (red.). Podstawy marketingu. Wyd. Instytut

Marketingu. Kraków 2000.

3. Bielski I. Podstawy marketingu. Wyd. "Dom Organizatora".

Toruń 1999.

4. Kotler Ph. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola.

Wyd. Gebethner i S-ka, 1998.

5. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.). Zarządzanie. Teoria i praktyka.

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

6. Stoner J.A.F., Wankel Ch. Kierowanie. PWE, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Słuchacze uzyskują wiedzę o podstawach zarządzania organizacjami oraz wiedzę z zakresu podstaw zarządzania marketingiem w organizacjach.

Umiejętności

Słuchacze powinni potrafić formułować cele strategiczne organizacji, konstruować strategię działania oraz stosować marketing operacyjny celem realizacji celów strategicznych.

Kompetencje społeczne

Kreatywność, przedsiębiorczość, kooperatywność.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot realizowany w formie wykładów.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie sprawdzianu pisemnego (testu), w przypadku negatywnej oceny, zaliczenie poprawkowe odbywa się w formie ustnej.

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.