Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo ekologiczne w programach rozwoju obszarów wiejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9z2.REP.NM.RRORE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo ekologiczne w programach rozwoju obszarów wiejskich
Jednostka: Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa
Grupy: Rolnictwo, sp. rolnictwo ekologiczne, 2 sem. II stopień, niestacj. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Treścią przedmiotu są zagadnienia wynikające z podejścia UE do relacji rolnictwo - ochrona środowiska, w tym mechanizmów finansowego wsparcia gospodarstw realizujących ekologiczne wymagania produkcji rolnej w perspektywie finansowej 2007-2013.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Priorytety rozwoju obszarów wiejskich UE w programach na lata 2007 - 2013.

2. Narzędzia wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego; źródła informacji o programach.

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013: charakterystyka Programu Rolnośrodowiskowego oraz omówienie poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych.

4. Szczegółowe przedstawienie pakietu rolnośrodowiskowego - rolnictwo ekologiczne

5. Zasady łączenia pakietów rolnośrodowiskowych, kryteria dostępu, ograniczenia

Plan ćwiczeń:

1. Zasady wypełniania wniosku rolnośrodowiskowego w ramach pakietu - rolnictwo ekologiczne

2. Zasady wypełniania wniosku rolnośrodowiskowego w ramach pakietu - rolnictwo ekologiczne

3. Wypełnianie wniosku rolnośrodowiskowego

4. Wypełnianie wniosku rolnośrodowiskowego

5. Zasady wypełniania planu rolnośrodowiskowego w ramach pakietu - rolnictwo ekologiczne

6. Zasady wypełniania planu rolnośrodowiskowego

7. Zasady wypełniania planu rolnośrodowiskowego

8. Wypełnianie planu

9. Wypełnianie planu

10. Zaliczenie

Literatura:

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rolnośrodowiskowy

www.minrol.gov.pl

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rolnośrodowiskowy

www.arimr.gov.pl

3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania \"Program Rolnośrodowiskowy\" (Dz.U. 34, poz. 200)

5. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2009 nr 116 poz.975)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)