Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Molecular Background of Crop Production

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9sX.MBC.SM.ROSAY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Molecular Background of Crop Production
Jednostka: Katedra Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Molecular regulations of plant response to environmental factors are crucial for plant yielding both under favorable and stress conditions. During the course basic molecular regulations in plants will be presented with the special focus on crop yielding and main abiotic stress response. The possibility of genetic transformations which may help to maintain high yielding under unfavorable environmental conditions will be discussed.

Pełny opis:

Lectures:

1.Introduction: interactions between plant genome and environment in plant growth, development and evolution.

2.Basic mechanisms of gene expression regulation in plants.

3.Basic signal transduction pathways in plants.

4.Perception of the environmental signals in plant cells.

5.Photosynthetic redox signaling in plants and its role in a stress response.

6.Molecular mechanism of plant hormone signals.

7.Molecular regulation of vegetative/generative transition.

8.Molecular regulations of photosynthetic activity in the response to endogenous and environmental signals.

9.Molecular regulations of plant photosynthetic productivity, the role of agrotechnical factors.

10.Cold acclimation and freezing tolerance – basic mechanism.

11.Cold acclimation and freezing tolerance – environmental effects and regulations of molecular response network.

12.Drought tolerance of crops – does it really exist?

Laboratory classes:

Molecular response to drought – profiling of the expression of some genes during drought treatment by means of real-time PCR experiment

1.Experiment planning and set up, method description and preparation.

2.mRNA isolation and reverse transcription.

3.Real-time PCR reaction and data analysis.

Literatura:

Taiz L., Zaigler E. (eds.) “Plant Physiology” 4th Edition, 2006. Sinauer, Sunderland, ME.

Ashraf M., Harris P.J.C. “Abiotic Stresses – Plant resistance through breeding and molecular approaches” 2005. FPP Press, New York.

The Plant Journal 61, issue 6 (2010), Willey Inter Science, http://www3.interscience.wiley.com/journal/123317072/issue?CRETRY=1&SRETRY=0.

Efekty uczenia się:

Knowledge:

a/ student knows about the molecular basis of physiological processes affecting crop yield,

b/ recognizes the linkage between genes and phenotypic response to the environment,

c/ knows about the way in which theory of plant molecular biology can help in practical agricultural problems

d/ understands the need to deepen the knowledge in the general biology of plants

Skills:

a/ can analyze gene expression on mRNA level,

b/ can collect, compile and interpret the experimental data

c/ uses the knowledge to explain the molecular action of different factors affecting crop yielding

Social competences:

a/ student organizing and involvement in the work of research groups designed to perform a specific experiment,

b/ understands the connection between genes and common, agricultural activities

Metody i kryteria oceniania:

Classes:

a / evaluation of the quality of laboratory work (included analytical skills, correctness and accuracy of measurement, collaboration with other students), rated as 0 or 1

b / evaluation of laboratory reports including quality of data analysis, and interpretation), report rated as 0 to 4

Overall rating: (a + b): 5 – Grade A, 4 – Grade B, 3 – Grade C, 2 – Grade B, 1 or 0 – Grade E

Lectures:

written test exam (about 15 questions from the entire range of the subject with four response options), 0 or 1 pt. for each question

Grade E (2.0) 0-7 pts.

Grade D (3.0) 8-9 pts.

Grade C (3.5) 10 pts.

Grade B (4.0) 11-12 pts.

Grade B+ (4.5) 13 pts.

Grade A (5.0) 14-15 pts.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)