Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie małą firmą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9ZMF.s6.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie małą firmą
Jednostka: Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje zasady zarządzania firmą, podejmowanie decyzji w małej firmie oraz rozliczenia firmy z Urzędem Skarbowym i ZUS.. Treść przedmiotu skoncentrowana jest także na formach opodatkowania podatkiem dochodowym: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,zasady ogólne. Obejmuje także ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rozliczenie samochodu, prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, podatek VAT w obrocie krajowym i UE. Celem przedmiotu jest opanowanie przez słuchaczy zasad zarządzania mikro i małą firmą, procedur rozliczania podmiotu z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego (ryczałtu należnego) i VAT, a także zasad rozliczania przedsiębiorcy z ZUS.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Pojęcie MSP, przedsiębiorczości, definicja mikrofirmy, małej i średniej firmy. Oznaczenie przedsiębiorcy, ustawy podatkowe. (1h)

2.Różne kryteria wyodrębniania firm, proces myślowy o biznesie (1h)

3.Przypomnienie etapów zakładania firmy, samoocena przedsięwzięcia i lokalizacja firmy,rejestracja firmy (Regon, koncesje, zezwolenia, Sanepid. PIP, itp.) (1h)

4.Cechy i rodzaje podatku dochodowego- karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne.(2h)

6.Rozliczenia z ZUS. (2h)

7.Prowadzenie firmy na zasadach ogólnych ( książka, ewidencja środka trwałego)(1h)

8.Rozliczenia miesięczne i roczne podatku dochodowego (1h)

9.Zalety i wady różnych form podatku dochodowego,skala podatkowa (1h)

10.Istota podatku VAT, VAT w obrocie z krajami UE. (1h)

11.Rozliczenie VAT, należny i naliczony, kasa fiskalna. (1h)

12.Podejmowanie decyzji w małej firmie, przyczyny niepowodzeń oraz warunek sukcesu. (1h)

13.Środki UE na wspieranie MSP.(1h)

Tematyka ćwiczeń:

1.Kryteria wyodrębniania mikro firmy, małej i średniej firmy, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy podatkowe. (2h)

2.Różnice w zarządzaniu małą i średnią firmą. (1h)

3.Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej. (1h)

4.Rozliczenie firmy z US wg karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. (1h)

5.Ewidencja zdarzeń gospodarczych w PKPiR i ewidencja środków trwałych i obliczanie amortyzacji.(2h)

6.Obliczenie wynagrodzenia pracownika (wynagrodzenie netto). (1h)

7.Rozliczenia przedsiębiorcy z ZUS. (1h)

8.Rozliczenie samochodu (różne formy użytkowania), inwentaryzacja. (1h)

8.Rozliczenie samochodu,(1h)

9. Miesięczne i roczne rozliczenie firmy - zasady ogólne, skala podatkowa. (1h)

10. Podatek VAT, podatek należny i naliczony, rozliczenie sprzedaży bezrachunkowej. (1h)

11. Film. Techniki sprzedaży, dyskusja. (1h)

12. Wykorzystanie progu rentowności w zarządzaniu firmą. Rodzaje ryzyka w przedsiębiorczości i przeciwdziałanie ryzyku. (1h)

13.Próg rentowności w zarządzaniu firmą.(1h)

14.Przykładowe wnioski i fundusze UE na wsparcie MSP.(1h)

Literatura:

Rocznik Statystyczny Małych firm - kolejne lata

Żaro Z. Jak rozliczyć i poprowadzić własną firmę. Sigma Skierniewice 2001

Markowski W. J.; ABC small business'u. Wyd. Marcus s.c. Łódź, 2010 i kolejne lata

Praca zbiorowa pod redakcją B. Piaseckiego . Ekonomika i Zarządzanie małą firmą PWN Warszawa- Łódź 1999r.

Film. Techniki negocjacji. Synergia, Gdańsk, 2003

Film. Psychologia obsługi klienta.Synergia, Gdańsk, 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada podstawowe wiadomości o zarządzaniu małą firmą,

- posiada wiedzę o rozliczeniach firmy z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Umiejętności:

- potrafi rejestrować zdarzenia gospodarcze w podatkowej książce przychodów i rozchodów,

- umie wybrać właściwą formę opodatkowania,

- umie rozróżnić działania legalne i nielegalne przedsiębiorcy.

Kompetencje społeczne:

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

- podstawowe wiadomości o zarządzaniu małą firmą - test

- zapis zdarzeń w podatkowej książce przychodów i rozchodów - zadanie indywidualne i dyskusja plenarna,

- rozliczenie firmy z Urzędem Skarbowym w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zasad ogólnych - zadanie indywidualne i dyskusja,

- rozliczenie przedsiębiorcy z ZUS - przykłady i zadanie indywidualne,

-rozróżnienie działań legalnych i nielegalnych przedsiębiorcy - case stady, dyskusja plenarna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.