Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obsługa konsumenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z7.A290.SI.RROAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obsługa konsumenta
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Wykłady mają za zadanie zapoznanie kursantów z nowoczesnymi metodami obsługi konsumenta, poprzez zaznajomienie ich zarówno z funkcjonowaniem zakładów żywienia zbiorowego jak i obowiązującymi standardami w podejściu do gości hotelowych, klientów restauracji barów szybkiej obsługi. Poruszane będą także tematy związane z estetyką przygotowania Sali konsumenckiej oraz podawania i serwowania potraw wchodzących w skład wszystkich posiłków.

Umiejętności i kompetencje: Student nabywa umiejętności prawidłowego przygotowania i nakrycia zastawy stołowej do każdego posiłku, prawidłowego wykonania czynności związanych z obsługą konsumenta (podawanie odpowiednich potraw z lewej bądź prawej strony), serwowania potraw z półmisków, przygotowania przyjęcia okolicznościowego i obsługę jego uczestników.

Pełny opis:

1. Ogólne wiadomości o zakładach gastronomicznych, asortyment naczyń stołowych, czynności porządkowe związane z utrzymaniem w czystości zastawy stołowej. 2

2. Przygotowanie Sali konsumenckiej do obsługi konsumenta (metody składania obrusów, przygotowanie serwetek do nakrycia stołów), wyposażenie części handlowej zakładu gastronomicznego w podstawowy sprzęt niezbędny do obsługi konsumenta. 2

3. Poziom i kultura obsługi konsumenta (higiena osobista Kelnera, ubiór kelnera i innych pracowników obsługi, organizacja pracy i wyekwipowanie kelnera) 1

4. Ogólne zasady serwowania i podawanie potraw i napojów (podawanie potraw na talerzu, serwowanie z półmisków, serwowanie metodą angielską, technika noszenia tac, talerzy, półmisków) 2

5. Organizacja i technika obsługi konsumenta przy podawaniu śniadań i przekąsek (przekąsek rybnych, z drobiu, jaj, sera, zimnych i gorących, kanapek). 2

6. Organizacja i technika obsługi konsumenta przy podawaniu obiadów (zup, dań głównych, i deserów). 2

7. Zasady nakrywania stołów i obsługi na bankietach i przyjęciach (rodzaje przyjęć okolicznościowych, przygotowanie stołów i obsługa uczestników, kuchnie różnych narodowości). 2

8. Zapoznanie się z organizacją pracy i zasadami obsługi bufetowej, barowej i samoobsługi, organizacja wyżywienia grup wycieczkowych, wyżywienie na zjazdach i kongresach. 2

Literatura:

Arens-Azevedo U., Grimpe E., Peschke E., Rosomm-Grolms M. (1998) Technologia gastronomiczna z obsługą gości. Wydawnictwo "Rea", Warszawa.

Flis K., Procner A., (1997) Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Jargoń R. (1992) Obsługa konsumenta. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Szajna R. (2006) Vademecum kelnera. Wydawnictwo Alfa.

Szajna R., Ławniczak D., Ziaja A (2008) Obsługa gości (konsumentów). Wydawnictwo Rea.

Zalewski S. (1997) Podstawy technologii gastronomicznej. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)